Уредба о продаји капитала и имовине јавном аукцијом

("Сл. гласник РС", бр. 52/2005, 91/2007, 96/2008 и 98/2009)

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА О ПРОДАЈИ

Члан 46 
После проглашења купца, потписивања записника и закључивања уговора о продаји купац исплаћује износ у складу са уговором о продаји закљученим са Агенцијом. 
У случају продаје удела уговор о продаји удела потписује Акцијски фонд. 

Члан 47 
Ако проглашени купац не потпише записник или не потпише уговор о продаји или не изврши плаћање у предвиденом року, а било је других истакнутих понуда, уговор о продаји закључује се са учесником који је истакао другу највишу понуду по цени коју је тај учесник понудио на аукцији. 

Члан 48 
Ако проглашени купац не потпише записник или не изврши плаћање у предвиденом року, а није било других истакнутих понуда, аукција се понавља под истим условима. 
Ако учесник који је истакао другу највишу понуду одбије да закључи уговор о продаји или не изврши плаћање у предвиденом року, аукција се понавља под истам условима. 

Члан 49 
Депозит купца се урачунава у продајну цену. 
На уплаћени депозит не обрачунава се камата.

Уредба о продаји капитала и имовине јавном аукцијом
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива