«Копаоник», у стечају оглашава продају имовине стечајног дужника
30. окт. 2015.

«Копаоник», у стечају оглашава продају имовине стечајног дужника

непосредном погодбом уз прикупљање писаних понуда

30. окт. 2015.

"ЛОЛА ПРОГРЕС " а.д., у стечају оглашава продају имовине

јавним прикупљањем понуда

30. окт. 2015.

"Рудник Корлаће" а.д., у стечају оглашава другу продају имовине

јавним надметањем

30. окт. 2015.

Стечајни управник сазива прву седницу скупштине поверилаца стечајног дужника „ЈАНКО ЛИСЈАК" АД

На основу одредби члана 35  Закона о стечају („Службени гласник РС“ број 104/09, 99/11-др.закон, 71/12 - одлука УС и 83/14)          СТЕЧАЈНИ ...

30. окт. 2015.

„БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО", у стечају оглашава продају имовине

јавним надметањем

АД "ФАДИП", у стечају оглашава продају дела имовине
30. окт. 2015.

АД "ФАДИП", у стечају оглашава продају дела имовине

јавним надметањем

ДП "ВОЋЕ-СУБОТИЦА", у стечају оглашава продају покретне имовине
30. окт. 2015.

ДП "ВОЋЕ-СУБОТИЦА", у стечају оглашава продају покретне имовине

јавним надметањем

30. окт. 2015.

АД "НЕОН", у стечају оглашава продају имовине

јавним надметањем

„ПРВИ ПАРТИЗАН ГАМА", у стечају оглашава продају стечајног дужника као правног лица
30. окт. 2015.

„ПРВИ ПАРТИЗАН ГАМА", у стечају оглашава продају стечајног дужника као правног лица

јавним прикупљањем понуда

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива