Потписан Уговор о продаји капитала Водопривредног привредног друштва СМЕДЕРЕВО друштво са ограниченом одговорношћу, Смедерево

16. мар. 2021.

Потписан Уговор о продаји капитала Водопривредног привредног друштва СМЕДЕРЕВО друштво са ограниченом одговорношћу, Смедерево

Шифра поступка: ЈП 1/20

Министарство привреде је, дана 9. октобра 2020. године, објавило Јавни позив, а дана 23. октобра 2020. године Измену бр. 1 јавног позива за продају 100% удела Републике Србије у капиталу Водопривредног привредног друштва СМЕДЕРЕВО друштво са ограниченом одговорношћу, Смедерево, што чини 100% капитала наведеног субјекта приватизације, шифра поступка: ЈП 1/20, у дневним новинама „Српски телеграф“ и на интернет страници Министарства привреде.

Рок за подношење захтева за откуп продајне документације био је 5. новембар 2020. године до 15:00 часова по локалном времену у Републици Србији. До датог рока, поднето је десет захтева за откуп продајне документације.

Рок за достављање пријава за учешће у поступку био је до 20. новембра 2020. године до 12:00 часова по локалном времену у Републици Србији. До наведеног рока поднето је пет пријава од којих су две пријаве у току поступка одбачене.

На јавном надметању одржаном дана 8. фебруара 2021. године на којем су учествовала три учесника, највишу понуду истакао је учесник KHAOTICEN ДОО, Београд и то у износу од 661.000 евра. С тим у вези, на предлог Комисије за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, Министарство привреде је дана 9. фебруара 2021. године донело Одлуку којом је за купца прогласило Учесника KHAOTICEN ДОО, Београд.

Дана 16. марта 2021. године, потписан је Уговор о продаји капитала Водопривредног привредног друштва СМЕДЕРЕВО друштво са ограниченом одговорношћу, Смедерево са купцем, правним лицем KHAOTICEN ДОО, Београд и оверен пред Јавним бележником Миодрагом Глишићем из Београда - Савски венац, под бројем УОП-Т: 57/2021, по продајној цени у износу од 661.000 еврa.

Пре закључења уговора о продаји предметног капитала са проглашеним купцeм, Министарство привреде је прибавило, у складу са Законом о приватизацији и Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, мишљење од Министарства финансија - Управе за спречавање прања новца, о непостојању сметњи на страни купца за закључење Уговора.

Контрола

Водопривредно привредно друштво Смедерево друштво са ограниченом одговорношћу Смедерево

Локација:

Смедерево

Делатност:

Изградња хидротехничких објеката

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива