Правилник о висини провизије у поступку продаје акција, односно удела које су у власништву Агенције за приватизацију и имовине Акционарског фонда

("Сл. гласник РС", бр. 73/2010)

Члан 1

Овим правилником одређује се висина провизије Агенције за приватизацију (у даљем тексту: Агенција) у поступку продаје акција, односно удела који су јој пренети после раскида уговора о продаји капитала, односно имовине као и имовине Акционарског Фонда (у даљем тексту: Фонд).

Члан 2

Висина провизије износи 3% од вредности продатих акција, односно удела.

Члан 3

Одредбе овог правилника се примењују и када Агенција продаје акције, односно уделе чији су законити имаоци Републике Србије, Фонд за развој Републике Србије и републички фонд надлежан за пензијско и инвалидско осигурање запослених.

Члан 4

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о висини провизије у поступку продаје акција пред Акцијским фондом Републике Србије ("Службени гласник РС", број 28/06).

Члан 5

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

Правилник о висини провизије у поступку продаје акција пред Акцијским фондом Републике Србије
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива