Правилник о трошковима које сносе трећа лица пред Агенцијом за приватизацију

"Službeni glasnik RS", br. 17/2015, 80/2015

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", broj 83/14),

Ministar privrede donosi

PRAVILNIK

o troškovima koje snose treća lica pred Agencijom za privatizaciju

Član 1.

Ovim pravilnikom utvrđuje se visina i vrsta troškova privatizacije koje Agencija za privatizaciju (u daljem tekstu: Agencija) naplaćuje u visini stvarnih troškova.

Troškove iz stava 1. ovog člana snose treća lica, odnosno subjekti privatizacije, zadruge i kupci u postupku privatizacije kao i druga pravna i fizička lica koja podnose zahteve Agenciji.

Član 2.

Visina troškova iz člana 1. ovog pravilnika, utvrđuje se zavisno od vrste troškova, i iznosi:

1) u postupku privatizacije subjekta privatizacije:

(1) za otkup prodajne dokumentacije u postupku privatizacije modelom prodaje kapitala:

- 100.000,00 RSD za mikro i mala pravna lica;

- 150.000,00 RSD za srednja pravna lica;

- 250.000,00 RSD za velika pravna lica;

(2) za otkup prodajne dokumentacije u postupku privatizacije modelom prodaje imovine:

- 150.000,00 RSD za mikro i mala pravna lica;

- 200.000,00 RSD za srednja pravna lica;

- 300.000,00 RSD za velika pravna lica;

(3) 40.000 RSD za prihvatanje Programa za prodaju imovine;

1a) u postupku prodaje udela i akcija u vlasništvu Akcionarskog fonda metodom javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem za otkup prodajne dokumentacije:

(1) za udele/pakete akcija u vrednosti do 1.000,00 RSD prema poslednjem završnom računu, cena prodajne dokumentacije je 1.000,00 RSD;

(2) za udele/pakete akcija u vrednosti od 1.000,00 RSD do 10.000,00 RSD prema poslednjem završnom računu, cena prodajne dokumentacije je 3.000,00 RSD;

(3) za udele/pakete akcija u vrednosti od 10.000,00 RSD do 100.000,00 RSD prema poslednjem završnom računu, cena prodajne dokumentacije je 10.000,00 RSD;

(4) za udele/pakete akcija u vrednosti jednakoj ili većoj od 100.000,00 RSD prema poslednjem završnom računu, cena prodajne dokumentacije je 20.000,00 RSD;

2) u postupku prenosa kapitala bez naknade zaposlenima:

(1) za prenos kapitala u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje privatizacija:

- 30.000,00 RSD za mikro pravna lica;

- 40.000,00 RSD za mala pravna lica;

- 50.000,00 RSD za srednja pravna lica;

- 70.000,00 RSD za velika pravna lica;

(2) za prenos kapitala u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje pravo na besplatne akcije i novčanu naknadu:

- 50.000,00 RSD za mikro pravna lica;

- 100.000,00 RSD za mala pravna lica;

- 150.000,00 RSD za srednja pravna lica;

- 250.000,00 RSD za velika pravna lica;

3) 30.000,00 RSD u postupku po zahtevu za davanje saglasnosti na odluke preduzeća koja posluju većinskim društvenim kapitalom i zadruga kada raspolažu imovinom koja je evidentirana kao društvena svojina, odnosno kao društveni kapital;

4) 30.000,00 RSD u postupku po zahtevima za davanje saglasnosti na odluke iz člana 11. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja subjekta ("Službeni glasnik RS", br. 52/05, 96/08, 98/09, 44/13, 59/13 i 83/14);

5) u postupku po zahtevima za davanje prethodne saglasnosti na plan reorganizacije:

(1) 10.000,00 RSD za mikro pravna lica;

(2) 20.000,00 RSD, za mala pravna lica;

(3) 40.000,00 RSD za srednja pravna lica;

(4) 50.000,00 RSD za velika pravna lica;

6) 15.000,00 RSD u postupku po zahtevu za davanje saglasnosti na odluke za koje je privremeni zastupnik kapitala dužan da traži saglasnost u skladu sa pravilnikom kojim se uređuje postupanje lica koja obavljaju poslove privremenog zastupnika kapitala u subjektima privatizacije;

7) u postupku kontrole izvršenja ugovornih obaveza:

(1) po zahtevu za davanje saglasnosti za izmenu investicione obaveze, za otuđenje i opterećenje osnovnih sredstava ili imovine, za proširenje ili promenu delatnosti i u drugim slučajevima predviđenim Ugovorom o prodaji kapitala, odnosno imovine ili Ugovorom o strateškom partnerstvu:

- 30.000,00 RSD za mikro pravna lica;

- 40.000,00 RSD za mala pravna lica;

- 50.000,00 RSD za srednja pravna lica;

- 70.000,00 RSD za velika pravna lica;

(2) po zahtevu za ustupanje ugovora:

- 50.000,00 RSD;

(3) po zahtevu za davanje saglasnosti za prevremeno plaćanje kupoprodajne cene:

- 30.000,00 RSD;

8) u postupku po zahtevima za izdavanje potvrde:

(1) 15.000,00 RSD za izmirenu kupoprodajnu cenu u celosti po ugovoru o prodaji kapitala/imovine;

(2) 7.000,00 RSD za izmirenu ratu kupoprodajne cene po ugovoru o prodaji kapitala/imovine;

(3) 5.000,00 RSD za status privrednog subjekta u postupku privatizacije;

9) 500,00 RSD u postupku po zahtevima za izdavanje kopije potvrde:

(1) o izvršenom upisu u evidenciju nosilaca prava;

(2) o izvršenom upisu u evidenciju zaposlenih i bivših zaposlenih.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива