Preduzeće u društvenoj svojini za trgovinu, ugostiteljstvo i turizam "SLOGA" Alibunar, Industrijska zona bb - u stečaju oglašava prodaju stečajnog dužnika kao pravnog lica neposrednom pogodbom uz prikupljanje pismenih ponuda

02. November 2009.
Na osnovu rešenja Trgovinskog suda u Pančevu St. br. 14/07 od 11.11.2007. godine, zaključka stečajnog sudije Trgovinskog suda u Pančevu St. br. 14/07 od 24.04.2008 godine, saglasnosti Odbora poverilaca od 02.09.2009. godine, a u skladu sa članovima 109. 110. 111. 112 i 113. Zakona o stečajnom postupku (Sl. glasnik RS br. 84/04) i Nacionalnog standarda br. 5 o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika (Sl. glasnik RS br. 43/05), stečajni upravnik stečajnog dužnika:

Preduzeće u društvenoj svojini za trgovinu, ugostiteljstvo i turizam
"SLOGA" Alibunar, Industrijska zona bb - u stečaju


OGLAŠAVA
prodaju stečajnog dužnika kao pravnog lica
neposrednom pogodbom uz prikupljanje pismenih ponuda
download
Bankruptcy

Socially owned enterprise for trading, restaurant management and tourism SLOGA

Location:

Алибунар

Core activity:

Hotels and similar accommodation

0

Companies in Privatization

0

Public invitation

0

Companies in Control

0

Companies in the Fund