Јавни позив за учешће на Јавним аукцијама за продају акција Акционарског фонда

13. јун. 2013.

На основу Закона o праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације („Службени гласник РС“, бр. 123/2007 и 30/2010), Закона о Агенцији за приватизацију („Службени гласник РС“, бр. 38/2001, 135/2004 и 30/2010),  и члана 6. Уредбе о поступку и начину продаје акција и удела у власништву Акционарског фонда методом јавне аукције  („Службени гласник РС“, бр. 72/2010), као и на основу Одлукa Савета Акционарског фонда бр. 13-186/12 од 12.12.2012. године и 13-57/13, 13-58/13, 13-59/13, 13-60/13  од 07.06.2013. године

 

Aгенција за приватизацију објављује:

Jавни позив за учешће на јавнИМ АУКЦИЈАМА за

продају акција и удела АКЦИОНАРСКОГ ФОНДА:


1. БАС а.д.
2. ЦЕНТРОПРОЈЕКТ д.о.о.
3. ОПТОЕЛЕКТРОНИКА 2008 д.о.о.
4. ФАС КОНСАЛТИНГ д.о.о.
5. ВЕСТИ а.д.

За свако појединачно друштво заинтересовани могу купити аукцијску документацију по цени од: 40.000,00 динара, након добијања фактуре од стране Агенције за приватизацију. Захтев доставити на горе наведени број телефакса Агенције за приватизацију. У цену није урачунат ПДВ. Откуп аукцијске документације је обавезан. Након подношења доказа о уплати, аукцијска документација се може подићи на следећој адреси: Агенција за приватизацију, Београд, Теразије 23, 5. спрат од 9:00 до 16:30 часова у периоду од 14.06.2013. године до 01.07.2013.године.


РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЈЕ 02.07.2013. ГОДИНЕ ДО 16:30. Попуњена пријавa која је део аукцијске документације, са потписаним нацртом купопродајног уговора и доказом о уплати депозита, одн. првокласном банкарском гаранцијом, подноси се у затвореној коверти са натписом: „ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОЈ АУКЦИЈИ  АФ100713, Агенција за приватизацију, Београд, Теразије 23, 5. спрат”.

У случају непотпуне пријаве, Агенција може упутити захтев за допуну или измену пријаве са остављеним роком од два дана од дана пријема захтева.

Агенција ће све подносиоце пријаве обавестити о одобравању пријаве за учешће на аукцији најмање два радна дана пре дана одређеног за одржавање аукције.

УКОЛИКО НА КОВЕРТИ СТОЈИ НАЗИВ ДРУШТВА ЧИЈИ СУ УДЕЛИ И АКЦИЈЕ ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ, ИЛИ ПУНА ШИФРА АУКЦИЈСКЕ ПРОДАЈЕ ПРИЈАВА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА.


AУКЦИЈЕ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ ДАНА: 10.07.2013. године


на адреси: Агенција за приватизацију, Београд, Теразије 23,       3. спрат, Сала 301 у 11:00 часова. Регистрација учесника аукције одржаће се на истој адреси дана:

10.07.2013. године од 10:00 до 10:50 часова.

 

Средство плаћања у аукцији је у домаћој валути. Проглашени купац продајну цену не може платити на рате.


Депозит за учествовање на аукцији је у износу од 50% почетне цене и може да се уплати у готовом новцу или полагањем првокласне банкарске гаранције.


У случају да је као средство обезбеђења плаћања депозита приложена првокласна банкарска гаранција, она мора имати рок важности минимум 21 дан од дана одржавања аукције.

Депозит за учешће на јавној аукцији враћа се у року од 7 дана од дана одржавања јавне аукције учесницима који нису стекли право купца, изузев учеснику који је истакао другу највишу понуду, којем се депозит враћа у року од 21 дана од дана враћања одржавања аукције. Трошкове депозита сноси учесник.

Агенција за приватизацију и купац потписују уговор о продаји у року од осам дана од дана одржавања аукције.

Преузмите оглас у целости
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива