Измена бр. 4 Јавног Позивa за куповину непокретности компаније «ФОНД ИНЕКС ИНТЕРЕКСПОРТ» АД БЕОГРАД

29. мај. 2013.

Измена бр. 4 Јавног Позивa за учешће на петом ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ за куповину непокретности компаније «ФОНД ИНЕКС ИНТЕРЕКСПОРТ» АД БЕОГРАД – У РЕСТРУКТУРИРАЊУ и опреме и ситног инвентара предузећа «ИНЕКС ХОТЕЛИ» ДП, БЕОГРАД – У РЕСТРУКТУРИРАЊУ у оквиру хотелско туристичког комплекса ИНЕКС ЗЛАТНА ОБАЛА Сутоморе

 

На основу овлашћења из тачке 10. Јавног позива који је објављен на сајту Агенције за приватизацију дана 31.01.2013. године (у даљем тексту: Јавни позив), Агенција за приватизацију (у даљем тексту: Агенција) објављује:

 

ИЗМЕНУ БР. 4   ЈАВНОГ ПОЗИВА

 

 

ЗА УЧЕШЋЕ НА ПЕТОМ ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА КУПОВИНУ НЕПОКРЕТНОСТИ ХОЛДИНГ КОМПАНИЈЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ИНЖЕЊЕРИНГ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ «ФОНД ИНЕКС ИНТЕРЕКСПОРТ» АД БЕОГРАД - У РЕСТРУКТУРИРАЊУ И ОПРЕМЕ И СИТНОГ ИНВЕНТAРА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ТУРИЗАМ И ТРГОВИНУ «ИНЕКС ХОТЕЛИ» ДП, БЕОГРАД - У РЕСТРУКТУРИРАЊУ У ОКВИРУ ХОТЕЛСКО ТУРИСТИЧКОГ КОМПЛЕКСА ИНЕКС ЗЛАТНА ОБАЛА СУТОМОРЕ

 

Јавни позив за учешће на Јавном надметању за куповину непокретности и опреме Хотелско туристичког комплекса Инекс златна обала у Сутомору који је објављен на сајту Агенције за приватизацију и у дневном листу «Политика» дана 31.01.2013. године, мења се у делу који се односи на датум одржавања јавног надметања.

Шифра продаје: Р-310513- 3425П  

Агенција обавештава све заинтересоване о изменама Јавног позива, на начин како следи:

 

1.     Мења се датум одржавања Јавног надметања из тачке 10. Јавног позива, тако што ће се Јавно надметање одржати дана 10.06.2013. године, са почетком у 11:00 часова у просторијама Агенције за приватизацију, Теразије 23, Београд, у сали 301 на 3. спрату. Регистрација учесника на јавном надметању одржаће се на истој адреси дана 10.06.2013. године од 9:00 до 10:50 часова.

 

 

2.     Сви остали подаци који се тичу Јавног позива остају непромењени.

 

 

3.     За сва питања у вези са Јавним позивом и његовим изменама, заинтересована лица могу контактирати доле наведенa лица, на српском или енглеском језику:

 

Агенција за приватизацију

Центар за приватизацију                                                                                             “Beoconex” доо, Београд

Светлана Роко руководилац пројекта                                                                          Миодраг Татаревић, директор

Тел: +381 11 3020 855                                                                                                                  Тел: +381 11 3088 103

Факс: +381 11 3020 816                                                                                                                Факс: +381 11 3088 105

Е-mail: sroko@priv.rs                                                                                             E-mail: office@beoconex.com

Агенција за приватизацију

Центар за приватизацију                                                                                             “Beoconex” доо, Београд

Мируна Шћекић, сарадник                                                                                                      Јасмина Пушић сарадник

Тел: +381 11 3020 883                                                                                                                  Тел: +381 11 3088 103

Факс: +381 11 3020 816                                                                                                                Факс: +381 11 3088 105

Е-mail: mscekic@priv.rs                                                                                    E-mail: jasmina@beoconex.com

 

Агенција задржава право да измени датуме, рокове и/или услове из овог Јавног позива, и не сноси било какву одговорност за евентуалне трошкове или штете које су такве измене проузроковале Учесницима. О изменама Јавног позива потенцијални учесници биће обавештени најкасније до дана одржавања Јавног надметања објављивањем измена на сајту Агенције за приватизацију и/или у дневном листу «Политика».

 

 

ФОНД ИНЕX-ИНТЕРЕXПОРТ АД

Холдинг компанија за финансијски инжирењинг, трговину и услуге ФОНД ИНЕX ИНТЕРЕXПОРТ АД, Београд

Локација:

Београд

Делатност:

Делатност холдинг компанија

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива