Продати удели Акционарског фонда у предузећима Мирна трговина доо, Народна радиност комерц доо и Младост доо

22. апр. 2013.

У организацији Агенције за приватизацију, с почетком у 11:00 часова, одржане су Jавне аукције на којима су продати удели Акционарског фонда у следећим друштвима:

АУКЦИЈА

 


Редни број

Предузеће

Почетна цена

(дин)

Продајна цена

(дин)

Купац

 

1.

 

„МИРНА ТРГОВИНА“ д.о.о. Београд

1.700.000

1.700.000

„ТРГОПРОМЕТ“ а.д. Краљево

 

2.

 

„NARODNA RADINOST COMMERCE“ д.о.о. Београд

1.150.000

1.150.000

„DELTA REAL ESTATE“ д.о.о. Београд

 

3.

 

„МЛАДОСТ“ д.о.о. Ботош

23.000.000

23.000.000

 

Бранислав Поморишки из Новог Сада

 

 

 

НЕУСПЕШНЕ АУКЦИЈЕ

 

Јавне аукције за продају удела Акционарског фонда у привредним друштвима:


1.    „Беокончар“ д.о.о. Београд,

2.    „Инвест - пројект“ д.о.о. Бечеј,

3.    „Центропројект“ д.о.о. Београд,

4.    „Лисца“ д.о.о. Бабушница,

5.    „Ватростална - Енерготерм“ д.о.о. Београд и

6.    „Струја“ д.о.о. Нови Сад,


 су проглашене неуспешним.

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива