Обавештење о прекиду приватизације Трговинско акционарског друштва «Ц маркет» Београд

11. апр. 2013.

Агенција за приватизацију донела је Закључак о прекиду поступка приватизације преосталог дела друштвеног капитала Трговинско акционарског друштва «Ц маркет» на захтев надлежних држаних органа који спроводе истрагу у вези са претходним поступком продаје, 2005. године. Спровођење истраге односи се на продају акција понудом за преузимање која је реализована на тржишту капитала, а не на преостали друштвени капитал који је предмет тендера у надлежности Агенције за приватизацију.

Одредбом члана 25а став 1. Закона о приватизацији, предвиђено је да прекид поступка приватизације траје док постоје разлози који онемогућавају продају капитала, односно имовине, а најдуже 180 дана од дана доношења одлуке о прекиду поступка, као и да док траје прекид поступaк приватизације, престају да теку сви прописани рокови. Агенција за приватизацију ће, уколико наступе околности које омогућавају наставак поступка приватизације, односно уколико се стекну услови,  наставити поступак продаје 70% друштвеног капитала тј. 16,26275% укупно регистрованог капитала Трговинско акционарског друштва «Ц маркет», Београд путем јавног тендера (шифра тендера: CMR 03/12).  

 

Јавни позив за продају друштвеног капитала «Ц маркет» путем тендера, објављен је 10. августа 2012. године. Тендерска комисија донела је 1. марта 2013. године одлуку о започињању преговора са јединим понуђачем «Delhaize Group» SA Belgija.

Акционарски фонд

ТРГОВИНСКО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО Ц МАРКЕТ БЕОГРАД

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива