Агенција за приватизацију оглашава проспект за предузеће «ЗАСТАВА БЕЗБЕДНОСТ»

28. феб. 2013.

На основу члана 18. Закона о приватизацији ("Службени гласник РС" бр. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07, 123/07- др. закон, 30/2010- др. закон, 93/12 и 119/12) Агенција за приватизацију оглашава проспекте предузећа за која је покренута иницијатива за приватизацију, ради прикупљања података о броју потенцијалних купаца.
Писма о заинтересованости за куповину капитала, односно имовине субјекта приватизације, достављају се Агенцији за приватизацију и субјекту приватизације, у року од 7 дана од дана оглашавања  проспекта.
1. Пословно име субјекта: «ЗАСТАВА БЕЗБЕДНОСТ» Друштво са ограниченом одговорношћу, Крагујевац

Преузмите оглас у целости
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива