Измена бр. 1 Јавног позива за куповину дела имовине Вулкан Ниш у реструктурирању

14. феб. 2013.

На основу овлашћења из тачке 10. Јавног позива, који је објављен на сајту Агенције за приватизацију дана 11.02.2013. године, Агенција за приватизацију објављује:
 
ИЗМЕНЕ бр. 1 ЈАВНОГ ПОЗИВА
ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ
 ЗА КУПОВИНУ  ДЕЛА НЕПОКРЕТНЕ И ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА АД ВУЛКАН И.Г. НИШ – У РЕСТРУКТУРИРАЊУ
 
НОВОГ ПОГОНА – НЕЗАВИСНА ПОСЛОВНА ЈЕДИНИЦА „А“
 
 
Јавни позив за учешће на Јавном надметању за куповину дела непокретне и покретне имовине привредног друштва АД Вулкан И.Г. Ниш – у реструктурирању, који је објављен на сајту Агенције за приватизацију дана 11.02.2013. године, а обавештење о објави Јавног позива у дневном листу „Политика“ дана 12.02.2013. године, мења се у делу који се односи на рокове за откуп продајне документације, подношење пријава за учешће на јавном надметању и датум одржавања јавног надметања.
 
1.     У тачки 2. Јавног позива, мењају се ставови 4. и  6. тако да сада гласе:
„Агенција овим путем позива сва заинтересована лица да поднесу писани захтев за куповину Продајне документације која се односи на Предмет продаје најкасније до 18.02.2013. године. Продајна документација доступна је од 12.02.2013. године.
 
Након подношења доказа о уплати, Продајна документација се може преузети на адреси: Агенција за приватизацију, Центар за приватизацију (7 спрат), Теразије 23, 11000 Београд од 09:00 до 16:30 часова, до дана 18.02.2013. године“.
 
2.     У тачки 5. Јавног позива, мења се став 6., тако да сада гласи:
            „Учесник у поступку је дужан да уплати депозит у износу који је наведен у тачки 1. овог            Јавног позива или да достави Гаранцију за учешће на јавном надметању на исти износ,           најкасније до 22.02.2013. године до 16:30 часова“.
 
3.     Мења се тачка 6. Јавног позива, тако да сада гласи:
После потписивања Уговора о чувању поверљивих података и откупа Продајне документације, односно у периоду од 11.02.2013. године до 18.02.2013. године, учесник ће моћи да прегледа имовину која представља Предмет продаје, одржи састанке са одговорним лицима и прегледа податке везане за имовину“.
 


Преузмите оглас у целости
Стечај

Акционарско друштво ВУЛКАН, Индустрија гуме НИШ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ниш

Делатност:

Производња осталих производа од гуме

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива