Izmena br. 1 javnog poziva za učešće na javnom nadmetanju za kupovinu nepokretne i pokretne imovine koncerna „Fabrika Vagona Kraljevo" ad Kraljevo „Termoplastika" doo kraljevo u restrukturiranju

25. јан. 2013.

Na osnovu ovlašćenja iz tačke 9. Javnog poziva koji je objavljen na sajtu Agencije za privatizaciju dana 21.12.2012. godine (u daljem tekstu: Javni poziv), Agencija za privatizaciju (u daljem tekstu: Agencija) objavljuje:

IZMENU BR. 1 JAVNOG POZIVA

ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANjU ZA KUPOVINU NEPOKRETNE I POKRETNE IMOVINE KONCERNA „FABRIKA VAGONA KRALjEVO“ AD KRALjEVO

„TERMOPLASTIKA“ DOO KRALjEVO U RESTRUKTURIRANjU

 

Javni poziv za učešće na Javnom nadmetanju za kupovinu dela nepokretne i pokretne imovine Koncerna „FABRIKA VAGONA KRALjEVO“ AD, Kraljevo „TERMOPLASTIKA“ DOO, Kraljevo, u restrukturiranju, koji je objavljen na sajtu Agencije za privatizaciju dana 21.12.2012. godine, a obaveštenje objavi Javnog poziva u dnevnom listu „Politika“ dana 24.12.2012. godine, menja se u delu koji se odnosi na šifru prodaje, rokove za otkup prodajne dokumentacije, podnošenje prijava za učešće na javnom nadmetanju i datum održavanja javnog nadmetanja.

 

1.     Menja se šifra tako da sada glasi: „Šifra prodaje: R-280213-3429“

2.     U tački 2. Javnog poziva, menjaju se stavovi 3. i  5. tako da sada glase:

„Agencija ovim putem poziva sva zainteresovana lica da podnesu pisani zahtev za kupovinu Prodajne dokumentacije koja se odnosi na Predmet prodaje, i da podnesu dokaz o uplati naknade za Prodajnu dokumentaciju, najkasnije do 21.02.2013. godine do 16:30 časova.

Pisani zahtev za kupovinu Prodajne dokumentacije dostavlja se elektronskom poštom ili faksom na dole navedenu adresu, sa jasnom naznakom:

Zahtev za kupovinu Prodajne dokumentacije - šifra prodaje R-280213-3429“

Nakon podnošenja dokaza o uplati, prodajna dokumentacija se može preuzeti na adresi: Agencija za privatizaciju, Centar za privatizaciju, Terazije 23 (7. sprat), 11000 Beograd od 09:00 do 16:30 časova u periodu od 24.01.2013. godine do 21.02.2013. godine.“.


3.     U tački 4. Javnog poziva, menja se stav 7., tako da sada glasi:

„Učesnik u postupku je dužan da uplati depozit u iznosu koji je naveden u tački 1. ovog Javnog poziva ili da dostavi Garanciju za učešće na javnom nadmetanju na isti iznos, najkasnije do 22.02.2013. godine do 16:30 časova.


4. Menja se tačka 5. Javnog poziva, tako da sada glasi:

                                                                       

„Posle potpisivanja Ugovora o čuvanju poverljivih podataka i otkupa Prodajne dokumentacije, odnosno u periodu od  24.01.2013. godine do 21.02.2013. godine učesnik će moći da pregleda imovinu koja predstavlja Predmet prodaje, održi sastanke sa odgovornim licima i pregleda podatke vezane za imovinu“.

Преузмите оглас у целости
ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО АД
Стечај

Концерн Фабрика вагона Краљево АД

Локација:

Краљево

Делатност:

Производња локомотива и шинских возила

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива