Odluka o restrukturiranju za preduzeće „Dragan Marković" AD , Obrenovac

19. дец. 2012.
Na osnovu člana 9. stav 1. tačke 7. i 10. Zakona o Agenciji za privatizaciju („Službeni glasnik RS“, br. 38/01, 135/04 i 30/2010) i čl. 19, 19a, 20. i 20a Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik RS“, br. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07, 123/07- dr. zakon, 30/2010- dr. zakon i 93/12), u vezi sa članom 7. i 9. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije („Službeni glasnik RS“, br. 52/05, 96/08 i 98/09), kao i Inicijativom Ministarstva finansija i privrede, broj: 023-02-258/2012-31 od 26.09.2012. godine i Rešenjem Vlade Republike Srbije 05 Broj: 023-7008/2012 od 08.11.2012. godine, Agencija za privatizaciju dana 07.12.2012. godine, donosi
                                                                                                O D L U K U
o novom restrukturiranju
 
 
1.     POKREĆE SE NOVO RESTRUKTURIRANjE subjekta privatizacije Akcionarsko društvo za proizvodnju, preradu i promet poljoprivrednih proizvoda „Dragan Marković“ Obrenovac, Kralja Petra I 27, Obrenovac, Beograd, matični broj: 07042442 (u daljem tekstu: Subjekt privatizacije).
 
2.     Postupak restrukturiranja Subjekta privatizacije iz tačke 1. ove odluke sprovodi se:
·         statusnim promenama, promenama pravne forme, promenama u unutrašnjoj organizaciji i drugim organizacionim promenama;
·         otpisom glavnice duga, pripadajućih kamata ili drugih potraživanja, u celini ili delimično;
·         otpuštanjem duga u celini ili delimično radi namirivanja poverilaca iz sredstava ostvarenih od prodaje kapitala subjekta privatizacije
·         drugim promenama koje se odnose na subjekt privatizacije i njegova zavisna preduzeća, koje omogućavaju prodaju njegovog kapitala i imovine.
 
3.     POZIVAJU SE poverioci Subjekta privatizacije da, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ove odluke u dnevnom listu „Politika“, a u skladu sa članom 20. Zakona o privatizaciji, prijave svoja potraživanja sa stanjem na dan 31. decembar 2004. godine, prema Subjektu privatizacijena adresu Subjekta privatizacije iz tačke 1. dispozitiva, ukoliko to svoje potraživanje nisu prijavili po prethodno objavljenom pozivu za prijavu potraživanja objavljenom dana 15.10.2007. godine, u dnevnom listu „Politika“. 
 
4.     Otpuštanje duga u celini prema Subjektu privatizacije punovažno je u slučaju da je kapital subjekta koji se restrukturira u postupku privatizacije prodat metodom javnog tendera ili metodom javne aukcije, a ukoliko se na osnovu prihvaćenog programa restukturiranja Subjekta privatizacije izvrši prodaja imovine Subjekta privatizacije, iz ostvarene prodajne cene neće se vršiti namirenje potraživanja prijavljenih u skladu sa tačkom 3. ove odluke.
 
5.     Poverilac primerak prijave potraživanja istovremeno dostavlja Subjektu privatizacije i Agenciji za privatizaciju.
 
6.     Danom donošenja ove odluke, prestaje da se primenjuje Odluka novom o restrukturiranju broj: R-60/07-OD od 03.10.2007. godine.
Преузмите оглас у целости
ДРАГАН МАРКОВИЋ АД
Стечај

Драган Марковић ад Обреновац

Локација:

Обреновац

Делатност:

Узгој свиња

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива