Javni poziv za učešće na četvrtom javnom nadmetanju za kupovinu nepokretnosti «Fond Ineks Intereksport» ad Beograd – u restrukturiranju i opreme i sitnog inventara «Ineks Hoteli» dp, Beograd – u restrukturiranju

12. дец. 2012.

Javni poziv za učešće na četvrtom javnom nadmetanju za kupovinu nepokretnosti holding kompanije za finansijski inženjering, trgovinu i usluge «Fond Ineks Intereksport» ad Beograd – u restrukturiranju i opreme i sitnog inventara preduzeća za turizam i trgovinu «Ineks Hoteli» dp, Beograd – u restrukturiranju u okviru hotelsko turističkog kompleksa «Ineks Zlatna Obala» Sutomore

На основу члана 6. и члана 11е. Закона о Агенцији за приватизацију («Службени гласник РС», број 38/01, 135/04 и 30/10), Програма реструктурирања Холдинг компаније за финансијски инжењеринг, трговину и услуге «Фонд Инекс - Интерекспорт» а.д. Београд у реструктурирању донетог Одлуком Скупштине Холдинг компаније за финансијски инжењеринг, трговину и услуге «Фонд Инекс - Интерекспорт» а.д. Београд у реструктурирању о доношењу Програма реструктурирања бр. 263/1 од 23.04.2008. године, прихваћеног Решењем Агенције за приватизацију бр.1297/02-0606-10-1590/08 од 05.06.2008. године са свим каснијим изменама и допунама од којих су последње Измене бр. 6 Програма реструктурирања донете Одлуком Скупштине друштва бр. 459 од 23.10.2012. године и одлуком Управног одбора друштва бр. 454 од 22.10.2012. године, а прихваћене Решењем Агенције за приватизацију бр. 10-2356/12-1297/02 од 26.10.2012. године, Програма реструктурирања Предузећа за туризам и трговину «Инекс Хотели» д.п. Београд у реструктурирању донетог одлуком Скупштине друштва бр. 228/08 од 09.06.2008. године и прихваћеног Решењем Агенције за приватизацију број 10-1617/08-504/03 од 10.06.2008. године са свим каснијим изменама и допунама од којих су последње Измене и допуне бр. 2 Програма реструктурирања донета одлуком Скупштине друштва бр. 216/12 од 30.07.2012. године, а прихваћене Решењем Агенције за приватизацију бр. 10-1767/12-504/03 од 01.08.2012. године, Одлукe Скупштине Холдинг компаније за финансијски инжењеринг, трговину и услуге «Фонд Инекс - Интерекспорт» а.д. Београд у реструктурирању о продаји Хотелско туристичког комплекса Инекс Златна обала, Сутоморе бр. 326 од 02.07.2012. године и Одлукe Скупштине Предузећа за туризам и трговину «Инекс Хотели» о продаји покретне имовине коју чини опрема и инвентар у својини друштва бр. 251/12 од 30.07.2012. године, Уговора о пуномоћју закљученог пред Првим основним судом у Београду под Ов. II бр. 4521/2012 од 31.07.2012. године, са Анексом бр.1 закљученим пред Првим основним судом у Београду под Ов. II бр. 5260/2012 од 19.09.2012. године између Холдинг компаније за финансијски инжењеринг и услуге «Фонд Инекс - Интерекспорт» а.д. - у реструктурирању Београд и Агенције за приватизацију и Уговора о пуномоћју закљученог пред Првим основним судом у Београду под II Ов. бр 4592/12 од 06.08.2012. године, са Анексом бр. 1 закљученим пред Првим основним судом у Београду под Ов. II бр 5261/2012 од 19.09.2012. године између Предузећа за туризам и трговину «Инекс Хотели» д.п. Београд у реструктурирању и Агенције за приватизацију, Агенција за приватизацију објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ НА ЧЕТВРТОМ ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА КУПОВИНУ НЕПОКРЕТНОСТИ ХОЛДИНГ КОМПАНИЈЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ИНЖЕЊЕРИНГ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ «ФОНД ИНЕКС ИНТЕРЕКСПОРТ» АД БЕОГРАД - У РЕСТРУКТУРИРАЊУ И ОПРЕМЕ И СИТНОГ ИНВЕНТAРА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ТУРИЗАМ И ТРГОВИНУ «ИНЕКС ХОТЕЛИ» ДП, БЕОГРАД - У РЕСТРУКТУРИРАЊУ У ОКВИРУ ХОТЕЛСКО ТУРИСТИЧКОГ КОМПЛЕКСА ИНЕКС ЗЛАТНА ОБАЛА СУТОМОРЕ
Шифра продаје: Р-220113- 3425П


1. Предмет продаје
Предмет продаје су непокретности Холдинг компаније за финансијски инжењеринг, трговину и услуге «Фонд Инекс - Интерекспорт» а.д. Београд у реструктурирању (у даљем тексту: Фонд Инекс) као и опрема и ситан инвентар Предузећа за туризам и трговину «Инекс Хотели» д.п. Београд у реструктурирању (у даљем тексту: Инекс Хотели) у оквиру Хотелско туристичког комплекса Инекс Златна обала, Сутоморе и то:

А. Непокретна имовина која се састоји из грађевинских објеката и земљишта на кат. парцелама 2411 К.О. Сутоморе и 2413 К.О. Сутоморе уписане у Листу непокретности бр. 1724 у власништву Фонд Инекса и то:
 

Преузмите оглас у целости
ИНЕКС ХОТЕЛИ
Архива

PREDUZEĆE ZA TURIZAM I TRGOVINU INEX HOTELI DP BEOGRAD (STARI GRAD) - U LIKVIDACIJI

Локација:

Београд

Делатност:

Хотели и сличан смештај

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива