Javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za kupovinu 100% udela kompanije „International CG" dp u restrukturiranju Beograd u „Cg Trade" doo Beograd

29. нов. 2012.
Na osnovu Programa restrukturiranja KOMPANIJE „INTERNATIONAL CG“DP U RESTRUKTURIRANjU BEOGRAD, prihvaćenog Rešenjem Agencije za privatizaciju broj R 69/07 - OD od 26.12.2007. godine, sa Izmenama br. 1 Programa restrukturiranja Kompanije prihvaćenim Rešenjem broj 10-2179/08-700/03 od 30.07.2008. godine, Izmenama br. 2 Programa restrukturiranja Kompanije prihvaćenim Rešenjem broj 10-418/09-700/03 od 13.02.2008. godine, Izmenama br. 3 Programa restrukturiranja Kompanije prihvaćenim Rešenjem broj 10-2498/09-700/03 od 15.06.2009. godine, Izmenama br. 4 Programa restrukturiranja Kompanije prihvaćenim Rešenjem Agencije broj 10-2062/10-700/03 od 25.05.2010. godine, Izmenama br. 5 Programa restrukturiranja Kompanije prihvaćenim Rešenjem Agencije broj 10-2170/10-700/03 od 08.06.2010. godine, Izmenama br. 6 Programa restrukturiranja Kompanije prihvaćenim Rešenjem Agencije broj 10-3751/10-700/03 od 03.09.2010. godine, Izmenama br. 7 Programa restrukturiranja Kompanije prihvaćenim Rešenjem Agencije broj 10-577/12-700/03 od 01.03.2012. godine i Izmenama br. 8 Programa restrukturiranja Kompanije prihvaćenim Rešenjem Agencije broj 10-1856/12-700/03 od 07.08.2012. godine, Odluke SkupštineKOMPANIJE „INTERNATIONAL CG“DP U RESTRUKTURIRANjU BEOGRAD br. 130/2 od 24.03.2012. godine i Odluke SkupštineKOMPANIJE „INTERNATIONAL CG“DP U RESTRUKTURIRANjU BEOGRAD, broj 191/2 od 17.09.2012. godine, Ugovora o punomoćju zaključenog između KOMPANIJE „INTERNATIONAL CG“DP U RESTRUKTURIRANjU BEOGRAD, kao Vlastodavca, i Agencije za privatizaciju, kao Punomoćnika, dana 29.03.2010. godine pod br. II Ov.br. 1774/10 pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu, uključujući i Aneks Ugovora o punomoćju II Ov.br. 4032/10 Prvi osnovni sud u Beogradu od 11.06.2010. godine i Aneks 2 Ugovora o punomoćju I Ov.br. 5287/12 Prvi osnovni sud u Beogradu od 21.09.2012. godine, Agencija za privatizaciju (u daljem tekstu: „Agencija“) objavljuje
JAVNI POZIV
ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANjU ZA KUPOVINU
100% UDELA KOMPANIJE „INTERNATIONAL CGDPU RESTRUKTURIRANjU BEOGRADU „CG TRADE“ DOO BEOGRAD
 
Šifra prodaje: R-261212-3391
1.       Predmet prodaje
 
Predmet prodaje je 100% udela Kompanije „International CG“ d.p. u restrukturiranju (u daljem tekstu: „Prodavac“) u društvu „CG TRADE“ d.o.o. Beograd, Narodnih heroja 43, matični broj: 20503939, koji predstavlja učešće Prodavca od 100% u ukupnom kapitalu „CG TRADE“ d.o.o. Beograd, Narodnih heroja 43, matični broj: 20503939 (u daljem tekstu: „Društvo“).
 
Преузмите оглас у целости

Друштво за трговину и услуге ЦГ Траде

Локација:

Београд

Делатност:

Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива