IZMENE BR. 2 Javnog poziva za učešće na javnom tenderu po skraćenom postupku za preduzeće "POTISJE – PRECIZNI LIV" , Ada

16. нов. 2012.

Na osnovu čl. 28, čl. 69. st. 3 i čl. 72. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS" br. 38/2001, 18/2003, 45/2005 i 123/07 - dr. Zakon, 30/10 - dr. Zakon i 93/12) i čl. 9. Zakona o Agenciji za privatizaciju ("Službeni glasnik RS" br. 38/2001, 135/2004 i 30/2010), kao i na osnovu ovlašćenja iz tačke 9. Javnog poziva koji je objavljen na sajtu Agencije za privatizaciju dana 27.09.2012. godine i u dnevnom listu «Politika» dana 29.09.2012. godine (u daljem tekstu: Javni poziv), Agencija za privatizaciju, Republika Srbija (u daljem tekstu: Agencija) objavljuje:

 
IZMENU BR.2 JAVNOG POZIVA
 
za učešće na javnom tenderu po skraćenom postupku
radi prodaje 60.693 akcija oznake CFI-kod: ESVUFR ISIN-broj: RSPPLAE62194, nominalnevrednosti500,00 dinara (udaljemtekstu«Paket akcija») u vlasništvu Agencije za privatizaciju RS i Akcionarskog fonda a.d. Beograd, što predstavlja 72,894% ukupnog kapitala
 
"POTISJE - PRECIZNI LIV"
akcionarsko društvo za livenje preciznog liva Ada
 
(u daljem tekstu: «Subjekt privatizacije»)
 
Šifra tendera: POT 04/12
 
Agencija obaveštava sve zainteresovane o izmenama Javnog poziva za učešće na javnom tenderu po skraćenom postupku radi prodaje 60.693 akcija oznake CFI-kod: ESVUFR,ISIN-broj: RSPPLAE62194, nominalne vrednosti 500,00 dinara u vlasništvu Agencije za privatizaciju RS i Akcionarskog fonda a.d. Beograd, što predstavlja 72,894% ukupnog kapitala Društva, na način kako sledi:
 
1.     Menja se Rok za podnošenje pisanog zahteva za kupovinu Tenderske dokumentacije Subjekta privatizacije iz tačke 7. Javnog poziva, tako što se ovaj rok produžava i traje do 21. decembra 2012. godine do 16:30 časova (po beogradskom vremenu).
 
2.     Menja se Rok za dostavljanje konačnih obavezujućih ponuda za kupovinu 72,894% registrovanog kapitala Subjekta privatizacije iz tačke 8. Javnog poziva, tako što se ovaj rok produžava i traje do 25. januara 2013. godine do 16:30 časova (po beogradskom vremenu).
 
3.     Svi ostali podaci koji se tiču Javnog poziva ostaju nepromenjeni i dostupni su na Internet adresi: http://www.priv.rs/upload/document/jp2012-09-27-4915.pdf
 
4.     Za sva pitanja u vezi sa Javnim pozivom i njegovim izmenama, zainteresovana lica mogu kontaktirati dole navedena lica, na srpskom ili engleskom jeziku:

Agencija za privatizaciju

Republike Srbije

Terazije 23

11000 Beograd

Republika Srbija

Dragana Puzić, rukovodilac projekta

Centra za privatizaciju

tel: +381 11 30 20 855

faks: +381 11 30 20 816

E-mail: dpuzic@priv.rsDil Inženjering Konsalting d.o.o.


Miročka 1

11000 Beograd,

Republika Srbija

Goran Luković, direktor

tel. + 381 11 323 15 34

e-mail: goran.lukovic@dil.rs


ПОТИСЈЕ ПРЕЦИЗНИ ЛИВ АД
Акционарски фонд

Потисје прецизни лив ад за ливење прецизног лива, Ада

Локација:

Ада

Делатност:

Ливење челика

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива