JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANjU ZA KUPOVINU NEPOKRETNE I POKRETNE IMOVINE MODNE KONFEKCIJE „RUDNIK" EKSPORT-IMPORT AD U RESTRUKTURIRANjU - PRODAJNOG PAKETA 3

01. јун. 2012.
Na osnovu člana 6 i člana 11e Zakona o Agenciji za privatizaciju („Službeni glasnik RS“, broj 38/01, 135/04 i 30/10),Programa restrukturiranja Modne konfekcije „Rudnik“ eksport-import a.d. u restrukturiranju, Gornji Milanovac (u daljem tekstu: „Društvo“) i „Rudnik-Trade“ d.o.o. u restrukturiranju Gornji Milanovac, usvojenog od strane Skupštine DruštvaOdlukom broj 3011 od 22.09.2011. godine, koji je prihvatila Agencija za privatizaciju svojim Rešenjem br. 66/01-72-6096 od 03.10.2011. godine, Odluke Upravnog odbora Društva, broj 2083 od 11.05.2012.godine o prodaji nepokretnei pokretne imovine – Prodajnog paketa 3i Ugovora o punomoćju zaključenog dana 22.05.2012. godine pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu pod brojem IIOv.br. 2711/2012 između Društva, kao nalogodavca i Agencije za privatizaciju, kao punomoćnika, Agencija za privatizaciju objavljuje:
 
 
JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANjU
ZA KUPOVINU NEPOKRETNE I POKRETNE IMOVINE MODNE KONFEKCIJE „RUDNIK“ EKSPORT-IMPORT ADU RESTRUKTURIRANjU - PRODAJNOG PAKETA 3
 
Šifra prodaje:
                                                                  R-150612-3423-1
 
1.         Predmet prodaje
 
Predmet prodaje čini deo nepokretne i pokretne imovine Društva u Pogonu u Kraljevu (u daljem tekstu: Predmet prodaje)i to:
 
Građevinski objekti:
 
-               Objekat 1 – Zgrada poslovnih usluga koja se nalazi na k.p. 1638/1. Objekat ima odobrenje za upotrebu i u katastru je upisan kao mešovita svojina Društva sa obimom udela 1/1, a koji Društvo u svojim knjigama vodi kao Proizvodni pogon, magacin, radionica i kotlarnica sve u površini od 2.772,30 m2. Objekat se nalazi na zemljištu u državnoj svojini, na kome Društvo ima pravo korišćenja sa udelom 1/1;
-               Objekat 2 – Pomoćna zgrada – deo, koja se nalazi na k.p. 1638/1, a preostali deo se nalazi na k.p. 4197/2 u drugom LN. Objekat ima odobrenje za upotrebu i u katastru je upisan kao mešovita svojina Društva sa obimom udela 1/1, a koji Društvo svojim knjigama vodi kao Portirnicu površine 36 m2. Objekat se nalazi na zemljištu u državnoj svojini, na kome Društvo ima pravo korišćenja sa udelom 1/1;
-               Objekat 3 - Zgrada poslovnih usluga – deo koja se nalazi na delu k.p. 1638/1, a preostali deo se nalazi na delu k.p. 1640. Objekat ima odobrenje za upotrebu i u katastru je upisan kao mešovita svojina Društva sa obimom udela 1/1, a koji Društvo u svojim knjigama vodi kao Proizvodni pogon u površini od 397 m2. Objekat se nalazi na zemljištu u državnoj svojini, na kome Društvo ima pravo korišćenja sa udelom 1/1;
-               Objekat 1 – Zgrada poslovnih usluga koja se nalazi na k.p. 1640. Objekat ima odobrenje za upotrebu i u katastru je upisan kao mešovita svojina Društva sa obimom udela 1/1, a koji Društvo u svojim knjigama vodi kao Magacin površine od 354 m2. Objekat se nalazi na zemljištu u državnoj svojini, na kome Društvo ima pravo korišćenja sa udelom 1/1;
-               Objekat 2 - Zgrada poslovnih usluga – deo koja se nalazi na delu k.p. 1640, a  preostali deo se nalazi na delu k.p. 1638/1. Objekat ima odobrenje za upotrebu i u katastru je upisan kao mešovita svojina Društva sa obimom udela 1/1, a koji Društvo u svojim knjigama vodi kao Upravu, restoran i pomoćni magacin sve u površini od 660 m2. Objekat se nalazi na zemljištu u državnoj svojini, na kome Društvo ima pravo korišćenja sa udelom 1/1.
 
Postrojenja i oprema za obavljanje delatnosti koja se nalazi u Pogonu u Kraljevu, prema specifikaciji datoj u Spisku postrojenja i opremeu Prodajnoj dokumentaciji.
 
Imovina seprodajeu viđenom stanju, bez mogućnosti naknadnih reklamacija.
 
Detaljan opis i specifikacija nepokretnosti koje se nude na prodaju dati su u okviru dokumentacije za javno nadmetanje (Prodajna dokumentacija).
 
Преузмите оглас у целости
МК РУДНИК АД
Стечај

Модна конфекција Рудник експорт - импорт ад Горњи Милановац

Локација:

Горњи Милановац

Делатност:

Производња осталих одевних предмета и прибора

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива