Prodaja akcija 3 preduzeća iz portfelja Agencije za privatizaciju i Akcionarskog fonda

28. феб. 2012.

Agencija za privatizaciju obaveštava sve zainteresovane da će se uključiti u trgovanje akcijama i otpočeti sa prodajom akcija Agencije za privatizaciju i Akcionarskog fonda na Beogradskoj berzi, po metodu preovlađujuće cene, sledećih emitenata:

 
1)      Mlin a.d. Bela Crkva  
Broj akcija Agencije za privatizaciju: 1.498
 
2)      Prehrana a.d. Sremska Mitrovica
Broj akcija Agencije za privatizaciju: 22.230
Broj akcija Akcionarskog fonda: 2.786
           
3)      Prerada drveta a.d. Ada
Broj akcija Agencije za privatizaciju: 1.674
 
 
Trgovanje će se odvijati u skladu sa Pravilima poslovanja Beogradske berze i Zakonom o tržištu kapitala.
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива