Javni poziv za učešće na drugom javnom nadmetanju za prodaju imovinske celine privrednog društva Hipol ad Odžaci – u restrukturiranju NPJ Hipolplast

07. феб. 2012.

Na osnovu člana 6 i člana 11e Zakona o Agenciji za privatizaciju («Službeni glasnik RS», broj 38/01, 135/04 i 30/10), Programa restrukturiranja Akcionarskog društva «HIPOL» u restrukturiranju Odžaci koji je donet od strane Skupštine Akcionarskog društva «HIPOL» u restrukturiranju Odžaci Odlukom broj H-7/11-6 Ad 8 od 16.12.2011. godine i Odlukom broj H-20/12-1 Ad.8 od 16.01.2012. godine i prihvaćen Rešenjem Agencije za privatizaciju broj 10-98-12-10/01 od 17.01.2012. godine, Odluke Skupštine Akcionarskog društva «HIPOL» u restrukturiranju Odžaci o prodaji imovinske celine NPJ Hipolplast broj N-7/11-6 Ad.9 od 16.12.2011. godine sa dopunom Odluke broj H-20/12-1 Ad.2 od 16.01.2012. godine, kao i Ugovora o punomoćju II Ov.br. 115/2012 od 18.01.2012. godine zaključenog između «HIPOL» AD u restrukturiranju Odžaci kao nalogodavca i Agencije za privatizaciju kao punomoćnika, Agencija za privatizaciju objavljuje:

 
JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA DRUGOM JAVNOM NADMETANjU ZA PRODAJU IMOVINSKE CELINE PRIVREDNOG DRUŠTVA HIPOL AD ODžACI – U RESTRUKTURIRANjU
NPJ HIPOLPLAST
Šifra prodaje: R-120312-3419
 
1.         Predmet prodaje:
 
Predmet prodaje je nepokretna i pokretna imovina definisana kao NPJ HIPOLPLAST privrednog društva «HIPOL» a.d. Odžaci u restrukturiranju (u daljem tekstu: Društvo), organizovana kao jedan prodajni paket, i to:
 
1.1. Objekti koji se nalaze na katastarskim parcelama br. 6069/47 i 6069/48,upisanim u List nepokretnosti 2460KO Odžaci:
1. Objekat br.6 - Zgrada hemijske industrije, Biznis klub, na katastarskoj parceli br. 6069/47. Prema podacima Katastra nepokretnosti površina zemljišta pod objektom iznosi 467m2. Objekat ima odobrenje za upotrebu i nosilac prava svojine na objektu je Društvo. U knjigovodstvenoj evidenciji Društva objekat je zaveden kao «Biznis klub sa portirnicom»;
 
2. Deo Zgrade hemijske industrije, Proizvodna hala, na katastarskoj parceli br. 6069/47. Prema podacima Katastra nepokretnosti površina zemljišta pod delom objekta iznosi 1001m2. Objekat ima odobrenje za upotrebu i nosilac prava svojine na objektu je Društvo. U knjigovodstvenoj evidenciji Društva objekat je zaveden kao «Zgrada I za preradu i doradu polipropilena - deo»;
 
3. Objekat br.22 – Zgrada hemijske industrije, Proizvodna hala, na katastarskoj parceli br. 6069/48. Prema podacima Katastra nepokretnosti površina zemljišta pod objektom iznosi 3125m2. Objekat ima odobrenje za upotrebu i nosilac prava svojine na objektu je Društvo. U knjigovodstvenoj evidenciji Društva objekat je zaveden kao «Zgrada I za preradu i doradu polipropilena - deo»;
 
4. Objekat br.23 – Zgrada hemijske industrije, Proizvodna hala, na katastarskoj parceli br. 6069/48. Prema podacima Katastra nepokretnosti površina zemljišta pod objektom iznosi 4265m2. Objekat ima odobrenje za upotrebu i nosilac prava svojine na objektu je Društvo. U knjigovodstvenoj evidenciji Društva objekat je zaveden kao «Zgrada II za preradu i doradu polipropilena »;
 
5. Objekat br.24 – Zgrada hemijske industrije, Magacin gotovih proizvoda, na katastarskoj parceli br. 6069/48. Prema podacima Katastra nepokretnosti površina zemljišta pod objektom iznosi 2095m2. Objekat ima odobrenje za upotrebu i nosilac prava svojine na objektu je Društvo. U knjigovodstvenoj evidenciji Društva objekat je zaveden kao «Zgrada III za preradu i doradu polipropilena »;
 
6. Objekat br.25 – Trafo stanica, Trafo, na katastarskoj parceli br. 6069/48. Prema podacima Katastra nepokretnosti površina zemljišta pod objektom iznosi 22m2. Objekat ima odobrenje za upotrebu i nosilac prava svojine na objektu je Društvo. U knjigovodstvenoj evidenciji Društva objekat je zaveden kao «Trafo stanica TS 6/04 kW»;
 
7. Objekat br.26 – Trafo stanica, Trafo, na katastarskoj parceli br. 6069/48. Prema podacima Katastra nepokretnosti površina zemljišta pod objektom iznosi 23m2. Objekat ima odobrenje za upotrebu i nosilac prava svojine na objektu je Društvo. U knjigovodstvenoj evidenciji Društva objekat je zaveden kao «Trafo stanica TS 6/04 kW»;
 
1.2. Objekti koji nisu upisani u javnoj evidenciji, kao ni u poslovnim knjigama Društva, a nalaze se na katastarskoj parceli br. 6069/48, i to:
 
1. Rezervoar za rashladnu voduVPL-1
2. Kontejner za boju, mobilni objekatVPL-2
3. Kompresorska stanicaVPL-3
4. Postolje za čilerVPL-4
5. Rezervoar za rashladnu voduVPL-5
Преузмите оглас у целости
ХИПОЛ АД ОЏАЦИ
Стечај

ХИПОЛ АД ОЏАЦИ

Локација:

Оџаци

Делатност:

Производња пластичних маса у примарним облицима

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива