Odluka o restrukturiranju za preduzeće Holding industrija hemijskih proizvoda "PRAHOVO" a.d., Prahovo

28. јан. 2012.

Na osnovu člana 9. stav 1. tačke 7. i 10. Zakona o Agenciji za privatizaciju («Službeni glasnik RS», br. 38/01, 135/04 i 30/2010) i čl. 19, 19a, 20. i 20a Zakona o privatizaciji («Službeni glasnik RS», br. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07, 123/07- dr. zakon i 30/2010- dr. zakon ), u vezi sa članom 7. i 9. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije («Službeni glasnik RS», br. 52/05, 96/08 i 98/09), a u skladu sa dopisom Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja broj: 023-02-75/2012-06 od 24.01.2012. godine, Agencija za privatizaciju dana 24.01.2012. godine, donosi

O D L U K U
o restrukturiranju1    POKREĆE SE RESTRUKTURIRANjE subjekta privatizacije Holding industrija hemijskih proizvoda PRAHOVO a.d. Prahovo, Srbija, matični  broj: 07129599.

2    POKREĆE SE RESTRUKTURIRANjE sledećih zavisnih društava subjekta privatizacije iz tačke 1 ove odluke:
•    Industrija hemijskih proizvoda Prahovo – prevoz, pretovar, skladištenje i pakovanje roba KRAJINA d.o.o., Prahovo, Srbija, matični broj: 07357435;
•    Industrija hemijskih proizvoda Prahovo – proizvodnja, remont, montaža opreme, rezervnih delova i energetskih fluida d.o.o., Prahovo, Srbija, matični broj: 07357427.

3    Postupak restrukturiranja subjekata privatizacije iz tačke 1. i 2. ove odluke sprovodi se:
•    statusnim promenama, promenama pravne forme, promenama u unutrašnjoj organizaciji i drugim organizacionim promenama;
•    otpisom glavnice duga, pripadajućih kamata ili drugih potraživanja, u celini ili delimično;
•    otpuštanjem duga u celini ili delimično radi namirivanja poverilaca iz sredstava ostvarenih od prodaje kapitala subjekta privatizacije
•    drugim promenama koje se odnose na subjekt privatizacije i njegova zavisna preduzeća, koje omogućavaju prodaju njegovog kapitala i imovine.


4    POZIVAJU SE poverioci subjekata privatizacije da, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ove odluke u dnevnom listu «Politika», a u skladu sa članom 20. Zakona o privatizaciji, prijave svoja potraživanja sa stanjem na dan 31. decembar 2004. godine, prema subjektima privatizacije na adresu subjekata privatizacije iz tačke 1. i 2. dispozitiva, ukoliko to svoje potraživanje nisu prijavili i/ili otpustili po prethodno objavljenom pozivu za prijavu potraživanja objavljenom dana 21.06.2005. godine, u dnevnom listu «Politika».  

5    Otpuštanje duga u celini prema subjektu privatizacije punovažno je u slučaju da je kapital subjekta koji se restrukturira u postupku privatizacije prodat metodom javnog tendera ili metodom javne aukcije, a ukoliko se na osnovu prihvaćenog programa restukturiranja subjekata privatizacije izvrši prodaja imovine subjekata privatizacije, iz ostvarene prodajne cene neće se vršiti namirenje potraživanja prijavljenih u skladu sa tačkom 3. ove odluke.

6    Poverilac primerak prijave potraživanja istovremeno dostavlja subjektu privatizacije i Agenciji za privatizaciju

 

Преузмите оглас у целости
ХОЛДИНГ ИНДУСТРИЈА ХЕМИЈСКИХ ПРОИЗВОДА ПРАХОВО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ПРАХОВО
Стечај

ХОЛДИНГ ИНДУСТРИЈА ХЕМИЈСКИХ ПРОИЗВОДА ПРАХОВО АД ПРАХОВО

Локација:

Прахово

Делатност:

Делатност холдинг компанија

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива