Odluka o restrukturiranju za preduzeće "RAFINERIJA NAFTE" a.d., Beograd

28. јан. 2012.

Na osnovu člana 9. stav 1. tačke 7. i 10. Zakona o Agenciji za privatizaciju («Službeni glasnik RS», br. 38/01, 135/04 i 30/2010) i čl. 19, 19a, 20. i 20a Zakona o privatizaciji («Službeni glasnik RS», br. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07, 123/07- dr. zakon i 30/2010- dr. zakon ), u vezi sa članom 7. i 9. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije («Službeni glasnik RS», br. 52/05, 96/08 i 98/09), a u skladu sa dopisom Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja broj: 023-02-74/2012-06 od 24.01.2012. godine, Agencija za privatizaciju dana 24.01.2012. godine, donosi
O D L U K U
o restrukturiranju


1    POKREĆE SE RESTRUKTURIRANjE subjekta privatizacije Društvo za proizvodnju ulja RAFINERIJA NAFTE a.d., Beograd, Pančevački put 83, matični broj: 20047844 (u daljem tekstu: Subjekt privatizacije).

2    Postupak restrukturiranja Subjekta privatizacije iz tačke 1. ove odluke sprovodi se:
•    statusnim promenama, promenama pravne forme, promenama u unutrašnjoj organizaciji i drugim organizacionim promenama;
•    otpisom glavnice duga, pripadajućih kamata ili drugih potraživanja, u celini ili delimično;
•    otpuštanjem duga u celini ili delimično radi namirivanja poverilaca iz sredstava ostvarenih od prodaje kapitala subjekta privatizacije
•    drugim promenama koje se odnose na subjekt privatizacije i njegova zavisna preduzeća, koje omogućavaju prodaju njegovog kapitala i imovine.


3    POZIVAJU SE poverioci Subjekta privatizacije da, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ove odluke u dnevnom listu «Politika», a u skladu sa članom 20. Zakona o privatizaciji, prijave svoja potraživanja sa stanjem na dan 31. decembar 2004. godine, prema Subjektu privatizacije na adresu Subjekta privatizacije iz tačke 1. dispozitiva, ukoliko to svoje potraživanje nisu prijavili i/ili otpustili po prethodno objavljenom pozivu za prijavu potraživanja objavljenom dana 20.10.2005. godine, u dnevnom listu «Politika».  

4    Otpuštanje duga u celini prema Subjektu privatizacije punovažno je u slučaju da je kapital subjekta koji se restrukturira u postupku privatizacije prodat metodom javnog tendera ili metodom javne aukcije, a ukoliko se na osnovu prihvaćenog programa restukturiranja Subjekta privatizacije izvrši prodaja imovine Subjekta privatizacije, iz ostvarene prodajne cene neće se vršiti namirenje potraživanja prijavljenih u skladu sa tačkom 3. ove odluke.

5    Poverilac primerak prijave potraživanja istovremeno dostavlja Subjektu privatizacije i Agenciji za privatizaciju.

 

Преузмите оглас у целости
Рафинерија нафте ад
Контрола

Друштво за производњу уља Рафинерија нафте акционарско друштво Београд (Палилула)

Локација:

Београд

Делатност:

Производња деривата нафте

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива