Javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za prodaju imovinske celine privrednog Društva Hipol ad Odžaci – u restrukturiranju

18. јан. 2012.

Na osnovu člana 6 i člana 11e Zakona o Agenciji za privatizaciju («Službeni glasnik RS», broj 38/01, 135/04 i 30/10), Programa restrukturiranja Akcionarskog društva «HIPOL» u restrukturiranju Odžaci koji je donet od strane Skupštine Akcionarskog društva «HIPOL» u restrukturiranju Odžaci Odlukom broj H-7/11-6 Ad 8 od 16.12.2011. godine i Odlukom broj H-20/12-1 Ad.8 od 16.01.2012. godine i prihvaćen Rešenjem Agencije za privatizaciju broj 10-98-12-10/01 od 17.01.2012. godine, Odluke Skupštine Akcionarskog društva «HIPOL» u restrukturiranju Odžaci o prodaji imovinske celine NPJ Hipolplast broj N-7/11-6 Ad.9 od 16.12.2011. godine sa dopunom Odluke broj H-20/12-1 Ad.2 od 16.01.2012. godine, Agencija za privatizaciju objavljuje:

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANjU ZA PRODAJU IMOVINSKE CELINE PRIVREDNOG DRUŠTVA HIPOL AD ODžACI – U RESTRUKTURIRANjU
NPJ HIPOLPLAST
Šifra prodaje: R-030212-3419

1.    Predmet prodaje:

Predmet prodaje je nepokretna i pokretna imovina definisana kao NPJ HIPOLPLAST privrednog društva «HIPOL» a.d. Odžaci u restrukturiranju (u daljem tekstu: Društvo), organizovana kao jedan prodajni paket, i to:

1.1. Objekti koji se nalaze na katastarskim parcelama br. 6069/47 i 6069/48, upisanim u List nepokretnosti 2460 KO Odžaci:
1. Objekat br. 6 - Zgrada hemijske industrije, Biznis klub, na katastarskoj parceli br. 6069/47 . Prema podacima Katastra nepokretnosti površina zemljišta pod objektom iznosi 467m2. Objekat ima odobrenje za upotrebu i nosilac prava svojine na objektu je Društvo. U knjigovodstvenoj evidenciji Društva objekat je zaveden kao «Biznis klub sa portirnicom»;
 
2. Deo Zgrade hemijske industrije, Proizvodna hala, na katastarskoj parceli br. 6069/47. Prema podacima Katastra nepokretnosti površina zemljišta pod delom objekta iznosi 1001m2. Objekat ima odobrenje za upotrebu i nosilac prava svojine na objektu je Društvo. U knjigovodstvenoj evidenciji Društva objekat je zaveden kao «Zgrada I za preradu i doradu polipropilena - deo»;

3. Objekat br. 22 – Zgrada hemijske industrije, Proizvodna hala, na katastarskoj parceli br. 6069/48. Prema podacima Katastra nepokretnosti površina zemljišta pod objektom iznosi 3125m2. Objekat ima odobrenje za upotrebu i nosilac prava svojine na objektu je Društvo. U knjigovodstvenoj evidenciji Društva objekat je zaveden kao «Zgrada I za preradu i doradu polipropilena - deo»;
 
4. Objekat br. 23 – Zgrada hemijske industrije, Proizvodna hala, na katastarskoj parceli br. 6069/48. Prema podacima Katastra nepokretnosti površina zemljišta pod objektom iznosi 4265m2. Objekat ima odobrenje za upotrebu i nosilac prava svojine na objektu je Društvo. U knjigovodstvenoj evidenciji Društva objekat je zaveden kao «Zgrada II za preradu i doradu polipropilena »;

5. Objekat br. 24 – Zgrada hemijske industrije, Magacin gotovih proizvoda, na katastarskoj parceli br. 6069/48. Prema podacima Katastra nepokretnosti površina zemljišta pod objektom iznosi 2095m2. Objekat ima odobrenje za upotrebu i nosilac prava svojine na objektu je Društvo. U knjigovodstvenoj evidenciji Društva objekat je zaveden kao «Zgrada III za preradu i doradu polipropilena »;

6. Objekat br. 25 – Trafo stanica, Trafo, na katastarskoj parceli br. 6069/48. Prema podacima Katastra nepokretnosti površina zemljišta pod objektom iznosi 22m2. Objekat ima odobrenje za upotrebu i nosilac prava svojine na objektu je Društvo. U knjigovodstvenoj evidenciji Društva objekat je zaveden kao «Trafo stanica TS 6/04 kW»;

7. Objekat br. 26 – Trafo stanica, Trafo, na katastarskoj parceli br. 6069/48. Prema podacima Katastra nepokretnosti površina zemljišta pod objektom iznosi 23m2. Objekat ima odobrenje za upotrebu i nosilac prava svojine na objektu je Društvo. U knjigovodstvenoj evidenciji Društva objekat je zaveden kao «Trafo stanica  TS 6/04 kW»;

 

Преузмите
ХИПОЛ АД ОЏАЦИ
Стечај

ХИПОЛ АД ОЏАЦИ

Локација:

Оџаци

Делатност:

Производња пластичних маса у примарним облицима

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива