Prodaja akcija 5 preduzeća iz portfelja Akcionarskog fonda

12. јан. 2012.
Agencija za privatizaciju obaveštava sve zainteresovane da će se uključiti u trgovanje akcijama i otpočeti sa prodajom akcija Akcionarskog fonda na Beogradskoj berzi, po metodu preovlađujuće cene, sledećih emitenata:

1.    Bioprotein a.d. Beograd     
Broj akcija Akcionarskog fonda: 198

2.    Ratar a.d. Jaša Tomić    
Broj akcija Akcionarskog fonda: 9.073

3.    Sani remont     a.d. Šabac         
Broj akcija Akcionarskog fonda: 691

4.    Standard a.d. Novi Sad     
Broj akcija Akcionarskog fonda: 240

5.    Cineoptic a.d. Beograd       
Broj akcija Akcionarskog fonda: 11.459

Trgovanje će se odvijati u skladu sa Pravilima poslovanja Beogradske berze i Zakonom o tržištu kapitala.


         

 

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива