Javni poziv za učešće na javnom tenderu radi prodaje 137.005 akcija u vlasništvu Agencije za privatizaciju i 2.592 akcije u vlasništvu Akcionarskog fonda AD Beograd , što predstavlja 53,28719% ukupnog kapitala privrednog društva Severtrans Sombor

29. дец. 2011.
Na osnovu člana 28 Zakona o privatizaciji («Službeni glasnik RS», br. 38/2001, 18/2003, 45/2005, 123/07, 123/07 – dr. zakon i 30/10 – dr. zakon), člana 9 i 11v stav 3 Zakona o Agenciji za privatizaciju («Službeni glasnik RS», br. 38/2001, 135/2004 i 30/2010), u skladu sa članom 6 stav 1 tačka 5 Zakona o Agenciji za privatizaciju, člana I.3.4. Pravila poslovanja Agencije za privatizaciju u obavljanju poslova u ime i za račun Akcionarskog fonda, a u skladu sa članom 7 Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnim tenderom («Službeni glasnik RS», broj 45/01, 59/03, 110/03, 52/05, 126/07, 96/08, 107/08 i 98/09) i na osnovu Odluke Saveta Akcionarskog fonda AD Beograd, broj 13-172/11od 21.11.2011. godine, Agencija za privatizaciju (u daljem tekstu: «Agencija») objavljuje:
 
 
JAVNI POZIV
 
za učešće na javnom tenderu radi prodaje 137.005 akcija oznake CFI-kod: ESVUFR, ISIN-broj: RSSEVEE48986u vlasništvu Agencije za privatizaciju i 2.592 akcije u vlasništvu Akcionarskog fonda AD Beograd (u daljem tekstu: Paket akcija), što predstavlja 53,28719% ukupnog kapitala privrednog društva Severtrans Sombor Akcionarsko društvo za prevoz putnika Sombor,  – u restrukturiranju (u daljem tekstu: Društvo)
 
 
Šifra tendera: SEV08/11
 
1. Podaci o kapitalu
 
Ukupan kapital Društva iskazan je u 261.971 akcija oznake CFI-kod: ESVUFR, ISIN-broj: RSSEVEE48986, i ima sledeću strukturu: 52,29777% kapitala, odnosno 137.005 akcija u vlasništvu Agencije za privatizaciju, 0,98942% kapitala, odnosno 2.592 akcije u vlasništvu Akcionarskog fonda AD Beograd i 46,71281% kapitala, odnosno 122.374 akcije u vlasništvu pojedinačnih akcionara.
 
2. Predmet prodaje
 
Agencija nudi na prodaju Paket akcija, koji se sastoji od 137.005 akcija oznake CFI kod ESVUFR; ISIN broj RSSEVEE48986 u vlasništvu Agencije za privatizaciju i 2.592 akcija oznake CFI kod ESVUFR; ISIN broj RSSEVEE48986 u vlasništvu Akcionarskog fonda AD, Beograd, što zajedno predstavlja 53,28719% ukupnog kapitala Društva.
Преузмите оглас у целости
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива