Pokretanje postupka restrukturiranja Subjekta privatizacije Holding Preduzeće "Prva iskra" Akcionarsko društvo Beograd - Barič Beograd - Barič, Barička reka bb

12. мај. 2003.
Na osnovu člana 7. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja preduzeća i drugih pravnih lica ("Službeni glasnik RS", broj 1/02), a u vezi sa Odlukom o restrukturiranju, Agencija za privatizaciju

OGLAŠAVA
Pokretanje postupka restrukturiranja

Subjekta privatizacije Holding Preduzeće "Prva iskra" Akcionarsko društvo Beograd - Barič
Beograd - Barič
, Barička reka bb


 1. Agencija za privatizaciju oglašava pokretanje postupka restrukturiranja Holding Preduzeće "Prva iskra" Akcionarsko društvo Beograd - Barič, Barička reka bb, Beograd - Barič, radi podnošenja dokaza o potraživanju pravnih i fizičkih lica prema preduzeću.
 2. Osnovni podaci o subjektu privatizacije su:
  • firma subjekta: Holding Preduzeće "Prva iskra" Akcionarsko društvo Beograd - Barič
  • sedište i adresa: Barička reka bb, Beograd - Barič
  • matični broj: 07026145
  • naziv i šifra delatnosti: Holding poslovi 74150
  • ime i prezime direktora: Miroslav Stanaćević
  • oblik organizovanja: akcionarsko društvo
  • telefon i faks: tel. 011/ 8700 - 404 i faks: 011/ 8700 - 404
  • broj žiro računa: 180-0188640101000-65, YU BANKA

 3. Poverioci preduzeća prijavljuju svoja potraživanja, na način i propisan članom 8. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja preduzeća i drugih pravnih lica.
  Prijava potraživanja dostavlja se na adresu: Miroslav Stanaćević, direktor, Holding Preduzeće "Prva iskra" Akcionarsko društvo Beograd Barič, Barička reka bb, Beograd – Barič radnim danom od 7:00 do 15:00 časova ili putem pošte, preporučenom pošiljkom.
 4. Rok za dostavljanje prijave potraživanja prema preduzeću je 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa.
 5. Potraživanja koja nisu prijavljena na navedeni način ne mogu se namiriti.
Преузмите
ХОЛДИНГ ПРВА ИСКРА АД
Стечај

ХОЛДИНГ ПРЕДУЗЕЋЕ ПРВА ИСКРА АД БАРИЧ

Локација:

Барич

Делатност:

Делатност холдинг компанија

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива