Javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za kupovinu dela nepokretne imovine Raška Holding kompanije Novi Pazar ad u restrukturiranju

06. дец. 2011.

Na osnovu člana 6 i člana 11e Zakona o Agenciji za privatizaciju («Službeni glasnik RS», broj 38/01, 135/04 i 30/10), Programa restrukturiranja Raška Holding Kompanije a.d., Novi Pazar u restrukturiranju, koji je donet od strane Skupštine Raška Holding Kompanije a.d., Novi Pazar u restrukturiranju Odlukom broj 168 od 12.04.2010. godine i prihvaćen Rešenjem Agencije za privatizaciju broj 10-1712/10-676/02 od 26.04.2010. godine, Odluke Skupštine Raška Holding Kompanije a.d., Novi Pazar u restrukturiranju o prodaji dela nepokretne i pokretne imovine broj 88 od 12.04.2010. godine i Ugovora o punomoćju zaključenog dana 26.04.2010. godine pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu pod II Ov. br. 3015/2010 između Raška Holding Kompanije a.d., Novi Pazar u restrukturiranju, kao nalogodavca i Agencije za privatizaciju Republike Srbije kao punomoćnika, Agencija za privatizaciju objavljuje:

 
JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANjU ZA KUPOVINU
DELA NEPOKRETNE  IMOVINE
RAŠKA HOLDING KOMPANIJE NOVI PAZAR AD U RESTRUKTURIRANjU
u viđenom stanju,
koja se nalazi u Novom Pazaru, ul. Dimitrija Tucovića br. 2
 
 
1.         Predmet prodaje
 
Predmet prodaje je nepokretna imovina Raška Holding Kompanije a.d. Novi Pazar u restrukturiranju i to:
 
Zgrada Špuleraja koja se nalazi na kat. parceli 10897/24, List nepokretnosti broj 12444 KO Novi Pazar. Prema podacima katastra nepokretnosti površina zemljišta pod objektom iznosi 625 m2. Zemljište je u vlasništvu Republike Srbije, a Prodavac ima upisano pravo korišćenja. Objekat ima odobrenje za upotrebu i u katastar nepokretnosti je upisan kao mešovita svojina Prodavca.
 
Šifra prodaje: TK1231211-3396P2
Početna cena: 65.000,00 EUR
Depozit: 10.000,00 EUR
 
 
Imovina se prodaje u viđenom stanju, bez mogućnosti naknadnih reklamacija. Detaljan opis i specifikacija nepokretnosti koja se nudi na prodaju dati su u okviru dokumentacije za javno nadmetanje (Prodajna dokumentacija).
 
2.         Prodajna dokumentacija
 
Naknada za Prodajnu dokumentacijuiznosi 50.000,00 RSD (pedesethiljada dinara). Ako je reč o stranom fizičkom ili pravnom licu, iznos naknade za Prodajnu dokumentaciju jednak je protivvrednosti eura obračunatoj po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja fakture.
Преузмите оглас у целости
Стечај

Предузеће за стицањ управљање и капиталом РАШКА - ХОЛДИНГ компанија АД Нови Пазар - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Нови Пазар

Делатност:

Делатност холдинг компанија

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива