Izmena br. 2 javnog poziva za učešće na javnom nadmetanju za kupovinu dela nepokretne i pokretne imovine Raška Holding kompanije Novi Pazar ad u restrukturiranju

18. нов. 2011.

Na osnovu ovlašćenja iz tačke 8. Javnog poziva koji je objavljen na internet stranici Agencije za privatizaciju www.priv.rs na adresi http://www.priv.rs/cms/view.php?id=9182 dana 01.11.2011. godine (u daljem tekstu «Javni poziv»),

 
 
AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU
(u daljem tekstu «Agencija»)
objavljuje:
 
IZMENEbr. 2 JAVNOG POZIVA
 
ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANjU
ZA KUPOVINU DELA NEPOKRETNE I POKRETNE IMOVINE
RAŠKA HOLDING KOMPANIJE NOVI PAZAR AD U RESTRUKTURIRANjU
u viđenom stanju, koja se nalazi u Novom Pazaru, ul. Dimitrija Tucovića br. 2
 
 
 
 
1.     U tački 1 Javnog poziva «Predmet prodaje», menja se prvi stav tako da glasi:
 
«Predmet prodaje je nepokretna i pokretna imovina Raška holding Kompanije a.d., Novi Pazar u restrukturiranju (u daljem tekstu: «Prodavac»), organizovana u pet pojedinačnih Prodajnih paketa i to:»
 
2.     U tački 1. Javnog poziva «Predmet prodaje», briše se podtačka D) Javnog poziva «Proizvodna hala Dorada»
 
3.     U tački 2. Javnog poziva «Prodajna dokumentacija» iz stava 2 briše se oznaka Prodajnog paketa D, tako da ostaju oznake Prodajnog paketa E i F.
 
4.     U tački 2. Javnog poziva «Prodajna dokumentacija» iz stava 7 briše se:
 
 «Zahtev za kupovinu Prodajne dokumentacije za Prodajni paket D - šifra prodaje TK1301111-3395P2»
 
5.     Menja se tačka 6. tako da sada glasi:
 
«Podnošenje prijave za učeće
 
Rok za podnošenje prijave za učešće na javnom nadmetanju ističe 22.11.2011. godine u 16:30 časova. Prijave se podnose Agenciji za privatizaciju u zatvorenoj koverti sa natpisom:
 
PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANjU TK1 301111
AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU
CENTAR ZA PRIVATIZACIJU
TERAZIJE 23, VII SPRAT, 11000 BEOGRAD
 
Ukoliko na koverti stoji ime subjekta prodaje ili puna šifra prodaje, prijava će biti odbačena. Prijava za učešće se popunjava na posebnom obrascu, koji je sastavni deo prodajne dokumentacije i mora da sadrži podatke date u Uputstvu učesnicima, dokaz o uplati depozita i broj računa za vraćanje depozita. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Komisija za sprovođenje prodaje najkasnije dva radna dana pre održavanja javnog nadmetanja obavestiće sve podnosioce prijava za učešće o odobravanju njihovih prijava».
 
 
6.      Svi ostali podaci koji se tiču Javnog poziva ostaju nepromenjeni i dostupni su na gore navedenim internet adresama.
 
 
7.  Za sva pitanja u vezi sa ovim Javnim pozivom i njegovim izmenama, zainteresovana lica mogu  kontaktirati dole navedena lica, na srpskom ili engleskom jeziku:
Преузмите оглас у целости
Стечај

Предузеће за стицањ управљање и капиталом РАШКА - ХОЛДИНГ компанија АД Нови Пазар - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Нови Пазар

Делатност:

Делатност холдинг компанија

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива