Javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za kupovinu dela nepokretne imovine holding kompanije za finansijski inženjering, trgovinu i usluge ''Fond Ineks - Intereksport'' a.d., Beograd - u restrukturiranju, fri šopa na graničnom prelazu gradina, Dimitr

18. нов. 2011.
Na osnovu člana 6 i člana 11e Zakona o Agenciji za privatizaciju («Službeni glasnik RS», broj 38/01, 135/04 i 30/10), Programa restrukturiranja Holding kompanije za finansijski inženjering, trgovinu i usluge «Fond Ineks – Intereksport» a.d. u restrukturiranju, Beograd (u daljem tekstu: Prodavac ili Fond), i Ugovora o punomoćju od 02.06.2010. godine (uključujući i Aneks 1 Ugovora o punomoćju od 09.07.2010. godine i Aneks 2 Ugovora o punomoćju od 19.07.2011. godine), zaključenog između Prodavca, kao nalogodavca, i Agencije za privatizaciju, kao punomoćnika, Agencija za privatizaciju objavljuje:
 
 
 
JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANjU ZA KUPOVINUDELA NEPOKRETNEIMOVINEHOLDING KOMPANIJE ZA FINANSIJSKI INŽENjERING, TRGOVINU I USLUGE ''FOND INEKS - INTEREKSPORT'' A.D., U RESTRUKTURIRANjU,
POSLOVNE ZGRADE U BAČKOM BREGU, SOMBOR, ZA KOJU NIJE UTVRĐENA NAMENA
 
 
Šifra prodaje: R- 231211- 3414P1
 
 
1.         Predmet prodaje                                 
 
Predmet prodaje je nepokretna imovina Prodavca, i to:
 
Poslovna zgrada u Bačkom Bregu, Sombor, za koju nije utvrđena namena, površine 161 m2izgrađena na parceli br. 1441 koja je upisana u List nepokretnosti br. 125 KO Bački Breg na zemljištu površine 23a 34m2 koje čini zemljište u društvenoj svojini Holding kompanije za finansijski inženjering „Fond Ineks Intereksport“ a.d. Beograd.
 
Objekat (Fri šop) je kupljen od DD „Severtrans“ Holding Ko, Sombor i njegovo korišćenje je otpočelo 1992. godine. Površina objekta, saglasno Ugovoru o kupoprodaji, iznosi 123,60 m2 i obuhvata: prodajni prostor, kancelariju, magacin i sanitarni čvor. Sa zadnje strane objekta, po celoj dužini i u širini od 3,50m naknadno je izvedena i pokrivena nadstrešnica, kao dodatno skladište, u površini od 37,40 m2
Преузмите оглас у целости
ФОНД ИНЕX-ИНТЕРЕXПОРТ АД

Холдинг компанија за финансијски инжирењинг, трговину и услуге ФОНД ИНЕX ИНТЕРЕXПОРТ АД, Београд

Локација:

Београд

Делатност:

Делатност холдинг компанија

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива