Javni poziv za kupovinu nepokretne i pokretne imovine preduzeća 21.Oktobar, Kragujevac, u restrukturiranju

07. окт. 2011.

Javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za kupovinu nepokretne i pokretne imovine društvenog preduzeća za proizvodnju i promet auto delova 21.Oktobar, Kragujevac, u restrukturiranju

Na osnovu člana 6 i člana 11e Zakona o Agenciji za privatizaciju («Službeni glasnik RS», broj 38/01, 135/04 i 30/10), Izmena i dopuna br. 1 Programa restrukturiranja Društvenog preduzeća za proizvodnju i promet auto delova 21. oktobar, Kragujevac, Dragoslava Srejovića 56, u restrukturiranju (u daljem tekstu: Društvo), donetog od strane Skupštine Društva Odlukom O-S. br. 73/11 od 17.06.2011. godine, prihvaćenog Rešenjem Agencije za privatizaciju br. 10-2048/11-1312/02 od 22.06.2011. godine i Odluke Skupštine Društva O-S. br. 76/11 od 27.06.2011. godine o prodaji nepokretne imovine u Gruži, koju čini nepokretna i pokretna imovina  21. Oktobra na kat. parceli 1073/1upisane u LN 625 KO Grabovac  i Ugovora o punomoćju zaključenim dana 29.06.2011. godine pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu pod II Ov. br. 2950/2011 između Društva kao nalogodavca i Agencije za privatizaciju, kao punomoćnika, Agencija za privatizaciju objavljuje:
 
 
JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANjU
ZA KUPOVINU NEPOKRETNE I POKRETNE IMOVINE DRUŠTVENOG PREDUZEĆA ZA PROIZVODNjU I PROMET AUTO DELOVA 21.OKTOBAR, KRAGUJEVAC, U RESTRUKTURIRANjU, KOJA SE NALAZI U GRUŽI
 
 Šifra prodaje:
R- 111111-3412P2
 
 
1.         Predmet prodaje
 
Predmet prodaje je nepokretna i pokretna imovina Društvenog preduzeća za proizvodnju i promet auto delova 21. oktobar, Kragujevac, u restrukturiranju (u daljem tekstu: Društvo), definisana kao Prodajni paket A -Imovinska celina «Gruža». Nepokretna imovina upisana je uList nepokretnosti br. 625 K.O. Grabovac, i to:
 
·         zemljište ukupne površine 4 ha 13 a i 88 m2 na katastarskoj parceli br. 1073/1. Nosilac prava svojine na predmetnom zemljištu je Društvo;
·         građevinski objekti koji se izgrađeni na katastarskoj        parceli br. 1073/1 i to sledeći objekti:
 
- Objekat 1 Zgrada za proizvodnju i preradu nemetala. Prema podacima Katastra nepokretnosti, površina zemljišta pod objektom iznosi 30a 15 m2. Objekat je u knjigovodstvenoj evidenciji Društva zaveden kao «Hala u Gruži i Skladište materijala», površine 3019,50 m2;
- Objekat 3 Zgrada za proizvodnju i preradu nemetala. Prema podacima Katastra nepokretnosti, površina zemljišta pod objektom iznosi 4 a 51 m2. Objekat je u knjigovodstvenoj evidenciji Društva zaveden kao «Aneks hale», površine 915 m2;
- Objekat 2 Zgrada za proizvodnju i preradu nemetala. Prema podacima Katastra nepokretnosti, površina zemljišta pod objektom iznosi 76 m2. Objekat je u knjigovodstvenoj evidenciji Društva zaveden kao «Kotlarnica», površine 405,54 m2;                                              
- Objekat 8 Zgrada za proizvodnju i preradu nemetala. Prema podacima Katastra nepokretnosti, površina zemljišta pod objektom iznosi 12 m2. Objekat je u knjigovodstvenoj evidenciji Društva zaveden kao «Kula za hlađenje vode sa                                         bazenima», površine 113,54 m2;
- Objekat 4 Zgrada za proizvodnju i preradu nemetala. Prema podacima Katastra nepokretnosti, površina zemljišta pod objektom iznosi 50 m2. Objekat je u knjigovodstvenoj evidenciji Društva zaveden kao «Magacin       kartonske ambalaže», površine 66,52 m2;
- Objekat 5 Zgrada za proizvodnju i preradu nemetala. Prema podacima Katastra nepokretnosti, površina zemljišta pod objektom iznosi 73 m2. Objekat je u knjigovodstvenoj evidenciji Društva zaveden kao «Kompresorska stanica» površine 73,83 m2;
- Objekat 6 Zgrada za proizvodnju i preradu nemetala. Prema podacima iz Katastra nepokretnosti, površina zemljišta pod objektom iznosi 66 m2. Objekat je u knjigovodstvenoj evidenciji Društva zaveden kao «Portirnica» površine 60,30 m2;
- Objekat 7 Zgrada za proizvodnju i preradu nemetala. Prema podacima Katastra nepokretnosti, površina zemljišta pod objektom iznosi 13 m2. Objekat je u knjigovodstvenoj evidenciji Društva zaveden kao «Magacin zapaljive robe» površine 13,07 m2;
- Objekat 9 Zgrada za proizvodnju i preradu nemetala. Prema podacima Katastra nepokretnosti, površina zemljišta pod objektom iznosi 53 a 12 m2. Objekat je u knjigovodstvenoj evidenciji Društva zaveden kao «Proizvodna hala» površine 6009,53 m2
 
Prodajni paket A čine i Akumulatorska stanica, Magacin otpada, Deponija uglja, Deponija pepela, Žičana ograda, Saobraćajnica, Bosnik za prečišćavanje vode, Spoljna vodovodna mreža i Spoljna kanalizacija, bez građevinske i upotrebne dozvole i nisu upisani u list nepokretnosti a vode se u knjigovodstvenoj evidenciji Društva, kao i Crpna stanica sa bazenom koji objekat nema upotrebnu ni građevinsku dozvolu, nalazi se van ograđenog fabričkog kruga a u knjigovodstvenoj evidenciji Društva je upisan sa površinom od 42,80 m2.
 
Predmet prodaje su i pokretne stvari - oprema, sve prema Pregledu opreme u okviru Prodajnog paketa A - Imovinska celina "Gruža", koji je sastavni deo Prodajne dokumentacije.
 
Nepokretna i pokretna imovina se prodaje u viđenom stanju, bez mogućnosti naknadnih reklamacija.
Преузмите оглас у целости
ДП 21.ОКТОБАР КРАГУЈЕВАЦ
Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ АУТОДЕЛОВА 21.ОКТОБАР, КРАГУЈЕВАЦ

Локација:

Крагујевац

Делатност:

Производња осталих делова и додатне опреме за моторна возила

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива