Odluka o restrukturiranju za preduzeće Poljoprivredna korporacija Beograd AD, Beograd – Padinska Skela

30. авг. 2011.
Na osnovu člana 9. stav 1. tačke 7. i 10. Zakona o Agenciji za privatizaciju ("Službeni glasnik RS", br. 38/01, 135/04 i 30/2010) i čl. 19, 19a, 20. i 20a Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07, 123/07 - dr. zakon i 30/2010 - dr. zakon), u vezi sa članom 7. i 9. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije ("Službeni glasnik RS", br. 52/05, 96/08 i 98/09), a u skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srbije 05 Broj: 023-6141/2011, od 29. jula 2011. godine, Agencija za privatizaciju dana 24.08.2011. godine donosi
 
O D L U K U
o restrukturiranju
 
1.     POKREĆE SE RESTRUKTURIRANjE subjekta privatizacije Poljoprivredna korporacija Beograd AD, Beograd – Padinska Skela,Industrijsko naselje bb,matični broj: 07042230
 
2.     POKREĆE SE RESTRUKTURIRANjE zavisnih društava subjekta privatizacije:
 
2.1          Preduzeće za proizvodnju začina i sirila PKB Sirpak doo, Beograd – Padinska Skela,Industrijsko naselje bb,matični broj: 17235184,
 
2.2          Poljoprivredna avijacija PKB Mešovito preduzeće za obavljanje usluga privredne avijacije doo, Beograd – Padinska Skela,Industrijsko naselje bb,matični broj: 17060007,
 
2.3          EKO – LAB društvo sa ograničenom odgovornošću za upravljanje kvalitetom, Padinska Skela, matični broj: 07783582,
 
2.4          PKB Agroekonomik društvo sa ograničenom odgovornošću – Institut za naučnoistraživački rad i transfer tehnologije u poljoprivredi, Beograd – Padinska Skela,Industrijsko naselje bb,matični broj: 07783647,
 
2.5          Veterinarska stanica PKB društvo sa ograničenom odgovornošću Padinska Skela, Industrijsko naselje bb, matični broj: 20150211.
Преузмите оглас у целости
ПКБ Корпорација Београд / Агроиндустријска Корпорација Београд  /АIK BEOGRAD AD PADINSKA SKELA
Акционарски фонд

АГРОИНДУСТРИЈСКА КОРПОРАЦИЈА БЕОГРАД АД ПАДИНСКА СКЕЛА

Локација:

Падинска Скела

Делатност:

Узгој музних крава

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива