Prodaja akcija 8 preduzeća iz portfelja Akcionarskog fonda

25. авг. 2011.

Agencija za privatizaciju obaveštava sve zainteresovane da će se uključiti u trgovanje akcijama i otpočeti sa prodajom akcija Akcionarskog fonda na Beogradskoj berzi, po metodu preovlađujuće cene, sledećih emitenata:

 
 1. Veolia Transport Litas a.d. Požarevac
  Broj akcija Akcionarskog fonda: 524
 2. Voćno lozni rasadnik a.d. Žabari
  Broj akcija Akcionarskog fonda: 712
 3. ASV Drina a.d. Bajina Bašta
  Broj akcija Akcionarskog fonda: 842 
 4. Župljanka a.d. Aleksandrovac
  Broj akcija Akcionarskog fonda: 2.032
 5. Inex Loris a.d. Beograd
  Broj akcija Akcionarskog fonda: 1.408
 6. Oreovica a.d. Oreovica
  Broj akcija Akcionarskog fonda: 2.822
 7. Srbijaprojekt a.d. Beograd
  Broj akcija Akcionarskog fonda: 233
 8. Dinara a.d. Beograd
  Broj akcija Akcionarskog fonda: 39.118
 
Trgovanje će se odvijati u skladu sa Pravilima poslovanja Beogradske berze i Zakonom o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata.
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива