Izmene br. 1 javnog poziva za učešće na javnom nadmetanju za kupovinu poslovne zgrade – Carinarnica u Bačkom bregu, Sombor

19. авг. 2011.
Na osnovu ovlašćenja iz tačke 9. Javnog poziva koji je objavljen u dnevnom listu «Politika», dana 25.07.2011. godine, Agencija za privatizaciju objavljuje:
 
 
IZMENEBR. 1JAVNOG POZIVA
 
ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANjU ZA KUPOVINU DELA NEPOKRETNE IMOVINE HOLDING KOMPANIJE ZA FINANSIJSKI INŽENjERING, TRGOVINU I USLUGE «FOND INEKS – INTEREKSPORT» A.D., U RESTRUKTURIRANjU, POSLOVNE ZGRADE – CARINARNICA U BAČKOM BREGU, SOMBOR
 
Šifra prodaje: R- 090911-3414
 
1. Menja se naslov Javnog poziva tako da sada glasi:
«JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANjU ZA KUPOVINU DELA NEPOKRETNE IMOVINE HOLDING KOMPANIJE ZA FINANSIJSKI INŽENjERING, TRGOVINU I USLUGE «FOND INEKS – INTEREKSPORT» A.D., BEOGRAD - U RESTRUKTURIRANjU, POSLOVNE ZGRADE ZA KOJU NIJE UTVRĐENA DELATNOST U BAČKOM BREGU, SOMBOR»
2. Menja se tačka 1. Javnog poziva – Predmet prodaje tako da sada glasi:
 
«Predmet prodaje je nepokretna imovina Prodavca, i to:
 
Poslovna zgrada za koju nije utvrđena delatnost u Bačkom Bregu, Sombor, površine 161 m2 izgrađena na parceli br. 1441 koja je upisana u List nepokretnosti br. 125 KO Bački Breg na zemljištu površine 23 ara 34 m2 koje čini zemljište u društvenoj svojini Holding kompanije za finansijski inženjering «Fond Ineks Intereksport» a.d., Beograd – u restrukturiranju.
 
Objekat je kupljen od DD «Severtrans» Holding Ko, Sombor i njegovo korišćenje je otpočelo 1992. godine. Površina objekta, saglasno Ugovoru o kupoprodaji, iznosi 123,60 m2 i obuhvata: prodajni prostor, kancelariju, magacin i sanitarni čvor. Sa zadnje strane objekta, po celoj dužini i u širini od 3,50 m naknadno je izvedena i pokrivena nadstrešnica, kao dodatno skladište, u površini od 37,40 m2».
 
3. Menja se tačka 6. tako da sada glasi:
 
 
«PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANjU R- 090911
AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU
CENTAR ZA PRIVATIZACIJU
TERAZIJE 23, VII SPRAT, 11000 BEOGRAD»
 
4. Agencija zadržava pravo da izmeni datume, rokove i/ili uslove iz ovog Javnog poziva, i ne snosi bilo kakvu odgovornost za eventualne troškove ili štete koje su takve izmene prouzrokovale Učesnicima. Svi ostali podaci, datumi, rokovi i uslovi iz Javnog poziva ostaju nepromenjeni.
ФОНД ИНЕX-ИНТЕРЕXПОРТ АД

Холдинг компанија за финансијски инжирењинг, трговину и услуге ФОНД ИНЕX ИНТЕРЕXПОРТ АД, Београд

Локација:

Београд

Делатност:

Делатност холдинг компанија

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива