Izmena br. 1 javnog poziva društvenog preduzeća za proizvodnju i promet auto delova 21.Oktobar, Kragujevac, u restrukturiranju

08. авг. 2011.

AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU

(u daljem tekstu «Agencija»)
objavljuje:
 
IZMENEbr. 1JAVNOG POZIVA
 
I Z M E N U   J A V N O G    P O Z I V A
ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANjU
ZA KUPOVINU NEPOKRETNE I POKRETNE IMOVINE DRUŠTVENOG PREDUZEĆA ZA PROIZVODNjU I PROMET AUTO DELOVA 21.OKTOBAR, KRAGUJEVAC, U RESTRUKTURIRANjU, KOJA SE NALAZI U GRUŽI
 
 
Šifra prodaje: R- 090911-3412P1
 
1. U tački 2. Javnog poziva menjaju se stavovi 3, 4, 5i 6  tako da sada glase:
«Agencija ovim putem poziva sva zainteresovana lica da podnesu pisani zahtev za kupovinu Prodajne dokumentacije koja se odnosi na Predmet prodaje najkasnije do 31.08.2011. godine.
 
Prodajna dokumentacija će biti dostupna od 08.08.2011. godine.
 
Pisani zahtev za kupovinu Prodajne dokumentacije dostavlja se elektronskom poštom ili faksom na dole navedenu adresu, sa jasnom naznakom:
 
«Zahtev za kupovinu Prodajne dokumentacije - šifra prodaje R- 090911-3412P1».
 
Nakon podnošenja dokaza o uplati, prodajna dokumentacija se može preuzeti na adresi: Agencija za privatizaciju, Centar za privatizaciju (7 sprat), Terazije 23, 11000 Beograd od 09:00 do 16:30 časova u periodu od 08.08.2011. godine do 31.08.2011. godine.
 
2. Menja se tačka 5. stav 7. tako da sada glasi:
 
«Učesnik u postupku je dužan da uplati depozit u iznosu koji je naveden u tački 3. za predmet prodaje za koji je zainteresovan ili dostavi Garanciju za učešće na javnom nadmetanjuna isti iznos, najkasnije do 01.09.2011. godine».
 
3. Menja se tačka 6. tako da sada glasi:
 
«Posle potpisivanja Ugovora o čuvanju poverljivih podataka i otkupa prodajne dokumentacije i to u periodu od 08.08.2011. godine do 31.08.2011. godine. godine, učesnik će moći da pregleda imovinu koja predstavlja predmet prodaje, održi sastanke sa odgovornim licima i pregleda finansijske, komercijalne i pravne podatke vezane za imovinu».
 
4. Menja se tačka 7. tako da sada glasi:
 
«Rok za podnošenje prijave za učešće na javnom nadmetanju ističe 01.09.2011. godine u 16:30 časova. Prijave se podnose Agenciji za privatizaciju u zatvorenoj koverti sa natpisom:
 
PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANjU R-090911
AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU
CENTAR ZA PRIVATIZACIJU
TERAZIJE 23, VII SPRAT, 11000 BEOGRAD
 
Ukoliko na koverti stoji ime subjekta prodaje ili puna šifra prodaje, prijava će biti odbačena. Prijava za učešće se popunjava na posebnom obrascu, koji je sastavni deo prodajne dokumentacije i mora da sadrži podatke date u Uputstvu učesnicima, dokaz o uplati depozita i broj računa za vraćanje depozita. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Komisija za sprovođenje
 
 
prodaje najkasnije dva radna dana pre održavanja javnog nadmetanja obavestiće sve podnosioce prijava za učešće o odobravanju njihovih prijava».
 
5. Menja se tačka 8. stav 1. tako da sada glasi:
 
«Javno nadmetanje će se održati dana 09.09.2011. godine. godine, sa početkom u 14:00 časova u prostorijama Agencije za privatizaciju, Terazije 23, Beograd, u Velikoj sali na drugom spratu. Registracija učesnika na javnom nadmetanju održaće se na istoj adresi dana 09.09.2011. godine. godine od 13:00 do 13:50 časova».
 
6. Agencija zadržava pravo da izmeni datume, rokove i/ili uslove iz ovog Javnog poziva, i ne snosi bilo kakvu odgovornost za eventualne troškove ili štete koje su takve izmene prouzrokovale Učesnicima. Svi ostali podaci, datumi, rokovi i uslovi iz Javnog poziva ostaju nepromenjeni.
ДП 21.ОКТОБАР КРАГУЈЕВАЦ
Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ АУТОДЕЛОВА 21.ОКТОБАР, КРАГУЈЕВАЦ

Локација:

Крагујевац

Делатност:

Производња осталих делова и додатне опреме за моторна возила

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива