Javni poziv za ucesce na javnim aukcijama za prodaju udela Akcionarskog fonda

14. јул. 2011.
Naosnovu Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije ("Službeni glasnik RS", br. 123/2007 i 30/2010), Zakona o Agenciji za privatizaciju ("Službeni glasnik RS", br. 38/2001, 135/2004 i 30/2010),  i člana 6. Uredbe o postupku i načinu prodaje akcija i udela u vlasništvu Akcionarskog fonda metodom javne aukcije  ("Službeni glasnik RS", br. 72/2010), kao i na osnovu Odluke Saveta Akcionarskog fonda br. 13-86/11, 13-87/11, 13-88/11i 13-89/11od 01.07.2011. godine,
Agencija za privatizaciju objavljuje:
Javni pozivza učešće na javnIMAUKCIJAMA za
prodajuudela AKCIONARSKOG FONDA:
 
Terazije 23
 
11000 Beograd, Republika Srbija          
 
tel: 011/3020-818, 011/3020-891, 011/3020-821, telefaks: 011/3025-730
 
 
 
R. br.
Naziv pravnog lica
Sedište
Matični broj
Delatnost
E-mail
Telefon
Faks
Procentualno učešće
Akcionarskog fonda
u kapitalu preduzeća
Šifra aukcijske prodaje
Depozit za učešće na aukciji
Početna cena na aukcijskoj prodaji
Broj računa Agencije za privatizaciju na koji se uplaćuje novčani depozit
1.
 Institut 27. Januar d.o.o.
Niš
07174063
Ostalo obrazovanje
office@institut27januar.com
018/244-921
018/244-920
4,69%
AF4/11
350.000,00 dinara
700.000,00 dinara
840-2653721-46
2.
Mladost d.o.o.
Botoš
08155194
Gajenje žita, (osim pirinča) leguminoza i uljarica
mladostbotos@beotel.net
023/877-210
023/877-203
34,26%
AF5/11
22.500.000,00 dinara
45.000.000,00 dinara
840-2653721-46
3.
Veterinarska stanica Vršac d.o.o.
Vršac
08009970
Veterinarska delatnost
vet.stanvrsac@open.telekom.rs
013/824-112
013/824-112
21,53%
AF6/11
4.203.000,00 dinara
8.406.000,00 dinara
840-2653721-46
4.
Delta inženjering d.o.o.
Beograd
17085123
Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje
group@deltainzenjering.rs
011/3282-382
011/2180-833
0,68%
AF7/11
750.000,00 dinara
1.500.000,00 dinara
840-2653721-46
 
Преузмите
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива