Javni poziv za učešće na Javnoj aukciji za preduzeće Jat ketering, Surčin

08. јул. 2011.

Na osnovu člana 38. Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 38/01, 18/03, 45/05, 123/2007, 123/2007 – dr. zakon i 30/2010 – dr. zakon) i člana 9. Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom („Službeni glasnik RS” br. 52/05, 91/07, 96/08 i 98/09),

Agencija za privatizaciju objavljuje:

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNIM AUKCIJAMA

Aukcijsku dokumentaciju zainteresovani mogu kupiti po ceni od: 40.000 dinara, nakon dobijanja fakture od strane Agencije za privatizaciju. U cenu nije uračunat PDV. Otkup aukcijske dokumentacije je obavezan, a prilikom njenog preuzimanja potpisuje se Ugovor o čuvanju poverljivih podataka. Nakon podnošenja dokaza o uplati, aukcijska dokumentacija se može podići na sledećoj adresi:
Agencija za privatizaciju, Beograd, Terazije 23, 7. sprat od  09:00 do 16:30 časova u periodu od 08.07.2011. do 31.08.2011. godine.

ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVE JE 01.09.2011. GODINE DO 16:30

Pravo učešća na Javnoj aukciji ima:

A) domaće ili strano pravno lice koje kumulativno ispunjava sledeće uslove:
1. Da obavlja delatnost iz oblasti proizvodnje hrane, trgovanja hranom ili keteringa
2. Da je u prethodnoj poslovnoj godini ostvarilo ukupan poslovni prihod od minimum 3.000.000,00 EUR
3. Da poseduje HACCP sertifikat.

Smatraće se da je pravno lice ispunilo tražene uslove za učešće na Javnoj aukciji, ako je vlasnik više od 50% kapitala pravnog lica koje kumulativno ispunjava tražene uslove za učešće na Javnoj aukciji.

B) Domaće ili strano fizičko lice:
Koje je vlasnik više od 50% kapitala  pravnog lica koje kumulativno ispunjava tražene uslove za pravna lica za učešće na Javnoj aukciji.

C) Konzorcijum
Smatraće se da Konzorcijum ispunjava tražene uslove iz ovog Javnog poziva, ukoliko članovi Konzorcijuma ispunjavaju tražene uslove, učestvuju sa najmanje 51% ukupnog učešća u Konzorcijumu.

Popunjena prijava koja je deo aukcijske dokumentacije, sa potpisanim nacrtom kupoprodajnog ugovora i dokazom o uplati depozita, podnosi se u zatvorenoj koverti sa natpisom: „PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA JAVNOJ AUKCIJI 090911,    Agencija za privatizaciju, Beograd, Terazije 23, 7.sprat”.
UKOLIKO NA KOVERTI STOJI IME SUBJEKTA PRIVATIZACIJE, ILI PUNA ŠIFRA AUKCIJSKE PRODAJE PRIJAVA MOŽE BITI ODBIJENA.

AUKCIJA ĆE SE ODRŽATI DANA:  09.09.2011.

na adresi: Agencija za privatizaciju, Beograd, Terazije 23, 2.sprat, Velika sala u 11:00 časova. Registracija učesnika aukcije održaće se na istoj adresi dana:
09.09.2011. od 09:00 do 10:50 časova.

1) Osnovni podaci o subjektu privatizacije: JAT-KETERING društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju avio obroka, SURČIN

Преузмите оглас у целости
Акционарски фонд

ПРО - ИНГ ДД

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива