ТИСА

ТИСА
Нови Кнежевац

Пун назив: Акционарско друштво за промет роба на велико и мало ТИСА
Краћи назив: ТИСА
Правни статус: АД
Делатност: Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама
Матични број: 08060657
Број запослених: 195
Заступник:
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива