ШТАМПАРИЈА БОРБА

ШТАМПАРИЈА БОРБА
Београд

Могућа објава јавног позива. Дана 1. марта 2023. године, објављен Јавни позив за прикупљање писама о заинтересованости.
Пун назив: ГРАФИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ КОМПАНИЈА ШТАМПАРИЈА БОРБА АД БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД)
Краћи назив: ШТАМПАРИЈА БОРБА
Правни статус: АД
Делатност: Штампање новина
Матични број: 07040849
Величина: Средње
Број запослених: 5
Заступник:
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива