СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА МЕРКУР

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА МЕРКУР
Врњачка Бања

Није могућа објава јавног позива. Судски поступак који се водио између РФ ПИО као тужиоца и Специјалне болнице и Републике Србије као тужених ради утврђивање процента власништва РФ ПИО у имовини специјалних болница, правоснажно је окончан. Није извршен упис стечених права у јавним књигама као битан елемент за даље спровођење поступка приватизације.
Пун назив: Специјална болница за лечење и рехабилитацију Меркур - Врњачка Бања
Краћи назив: СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА МЕРКУР
Правни статус: УС
Делатност: Делатност болница
Матични број: 07177402
Број запослених: 317
Заступник:
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива