ПРОМЕТ-ТРАНС

ПРОМЕТ-ТРАНС
Шабац

Пун назив: Предузеће за пружање производних, прометних и тренспортних улсуга ПРОМЕТ-ТРАНС акционарско друштво
Краћи назив: ПРОМЕТ-ТРАНС
Правни статус: АД
Делатност: Друмски превоз терета
Матични број: 07252544
Број запослених: 9
Заступник:
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива