МИН ХОЛДИНГ Ко АД-ЧЕЛИК

МИН ХОЛДИНГ Ко АД-ЧЕЛИК
Житорађа

Пун назив: МИН ХОЛДИНГ Ko. АД за произв. пољоприв. машина, металних грађев. и др. констр., делова за шинска воз. и рударску опр. ЧЕЛИК са п.о.
Краћи назив: МИН ХОЛДИНГ Ко АД-ЧЕЛИК
Правни статус: АД
Делатност: Производња локомотива и шинских возила
Матични број: 07108478
Број запослених: 165
Заступник:
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива