АГРОВОЈВОДИНА АУТОУНИВЕРЗАЛ

АГРОВОЈВОДИНА АУТОУНИВЕРЗАЛ
Нови Сад

Пун назив: А.Д. за сервисирање, одржавање и промет друмских моторних возила АГРОВОЈВОДИНА АУТОУНИВЕРЗАЛ
Краћи назив: АГРОВОЈВОДИНА АУТОУНИВЕРЗАЛ
Правни статус: АД
Делатност: Одржавање и поправка моторних возила
Матични број: 08112380
Број запослених: 86
Заступник:
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива