АГРОИНДУСТРИЈА

АГРОИНДУСТРИЈА
Нови Сад

Пун назив: АГРОИНДУСТРИЈА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА КОНСАЛТИНГ И ИНЖЕЊЕРИНГ У ПРЕХРАМБЕНОЈ ИНДУСТРИЈИ И ПОЉОПРИВРЕДИ НОВИ САД - У ПРИНУДНОЈ ЛИКВИДАЦИЈИ
Краћи назив: АГРОИНДУСТРИЈА
Правни статус: АД
Делатност: Изградња стамбених и нестамбених зграда
Матични број: 08040486
Број запослених: 12
Заступник:
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива