АБ-КООПЕРАЦИЈА

АБ-КООПЕРАЦИЈА
Пландиште

Пун назив: Друштво са ограниченом одговорношћу за пољопривреду АБ-КООПЕРАЦИЈА
Краћи назив: АБ-КООПЕРАЦИЈА
Правни статус: ДОО
Делатност: Услужне делатности у гајењу усева и засада
Матични број: 08574073
Број запослених: 12
Заступник:
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива