Javni poziv za učešće na Javnom nadmetanju za preduzeće DP 21. Oktobar, Kragujevac

01. јул. 2011.
Na osnovu člana 6 i člana 11e Zakona o Agenciji za privatizaciju («Službeni glasnik RS», broj 38/01, 135/04 i 30/10), Izmena i dopuna br. 1 Programa restrukturiranja Društvenog preduzeća za proizvodnju i promet auto delova 21. oktobar, Kragujevac, Dragoslava Srejovića 56, u restrukturiranju (u daljem tekstu: Društvo), donetog od strane Skupštine Društva Odlukom O-S. br. 73/11 od 17.06.2011. godine, prihvaćenogRešenjem Agencije za privatizaciju br. 10-2048/11-1312/02od 22.06.2011. godine i Odluke Skupštine Društva O-S. br. 76/11 od 27.06.2011. godine o prodaji nepokretne imovine u Gruži, koju čini nepokretna i pokretna imovina  21. Oktobrana kat. parceli 1073/1 upisane u LN 625 KO Grabovac  i Ugovora o punomoćju zaključenim dana 29.06.2011. godine pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu pod II Ov. br. 2950/2011 između Društva kao nalogodavca i Agencije za privatizaciju, kao punomoćnika,Agencija za privatizaciju objavljuje:
 
 
JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANjU
ZA KUPOVINU NEPOKRETNE I POKRETNE IMOVINE DRUŠTVENOG PREDUZEĆA ZA PROIZVODNjU I PROMET AUTO DELOVA 21.OKTOBAR, KRAGUJEVAC, U RESTRUKTURIRANjU, KOJA SE NALAZI U GRUŽI
 
 Šifra prodaje:
R- 260711-3412
 
 
1.         Predmet prodaje
 
Predmet prodaje je nepokretna i pokretna imovina Društvenog preduzeća za proizvodnju i promet auto delova 21. oktobar, Kragujevac, u restrukturiranju (u daljem tekstu: Društvo), definisana kao Prodajni paket A -Imovinska celina«Gruža». Nepokretna imovina upisana jeuList nepokretnosti br. 625 K.O. Grabovac, i to:
Преузмите оглас у целости
ДП 21.ОКТОБАР КРАГУЈЕВАЦ
Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ АУТОДЕЛОВА 21.ОКТОБАР, КРАГУЈЕВАЦ

Локација:

Крагујевац

Делатност:

Производња осталих делова и додатне опреме за моторна возила

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива