Odluka o restrukturiranju za Preduzeće FAM, Kruševac

22. јун. 2011.
Na osnovu člana 9. stav 1. tačke 7. i 10. Zakona o Agenciji za privatizaciju («Službeni glasnik RS», br. 38/01, 135/04 i 30/2010) i čl. 19 i 19a Zakona o privatizaciji («Službeni glasnik RS», br. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07, 123/07- dr. zakon i 30/2010- dr.zakon ), u vezi sa članom 7. i 9. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije («Službeni glasnik RS», br. 52/05, 96/08 i 98/09), a u skladu sa dopisom Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, broj: 023-02-513/2011-06 od 17.06.2011. godine, Agencija za privatizaciju dana 17.06.2011. godine, donosi
O D L U K U
o restrukturiranju
 
 
1.     POKREĆE SE RESTRUKTURIRANjE subjekta privatizacijeAkcionarsko društvo Fabrika Maziva «FAM», ul. Jug Bogdanova 42, Kruševac, matični broj: 20047852.
 
2.     Postupak restrukturiranja Subjekta privatizacije iz tačke 1. ove Odluke sprovodi se:
·         statusnim promenama, promenama pravne forme, promenama u unutrašnjoj organizaciji i drugim organizacionim promenama;
·         otpisom glavnice duga, pripadajućih kamata ili drugih potraživanja, u celini ili delimično;
·         drugim promenama koje se odnose na subjekt privatizacije i njegova zavisna preduzeća, koje omogućavaju prodaju njegovog kapitala i imovine.
Преузмите оглас у целости
ФАМ ад / HEMOFLUID
Стечај

Фабрика хемијских производа ХЕМОФЛУИД а.д. Крушевац

Локација:

Крушевац

Делатност:

Производња деривата нафте

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива