Javni poziv za prodaju 75.246 akcija preduzeća "UTVA MEPRO" a.d. Padina

14. мај. 2011.

Na osnovu Pravila poslovanja Beogradske berze a.d. Beograd (04/2 br. 3043-1/09) Agencija za privatizaciju obaveštava sve zainteresovane da je termin održavanja aukcije zakazan za:

31.05.2011. godine
 
U 09:00 časova, na Beogradskoj berzi, po metodu minimalne cene za sledeće društvo:
 
"UTVA MEPRO" a.d. Padina
ISIN: RSUTVAE99486
CFI: ESVUFR
 
Broj akcija koji se prodaje: 75.246 akcija, odnosno 72.772 akcija Agencije za privatizaciju i 2.474 akcije Akcionarskog fonda
% ukupnog akcijskog kapitala: 70,12 %
Početna (minimalna cena): 72,00 dinara po akciji    
Uslovi učestvovanja: Učesnik na aukciji može biti domaće ili strano, pravno ili fizičko lice koje je najkasnije 3 radna dana pre zakazane aukcije dostavilo Agenciji za privatizaciju preko brokersko dilerskog društva potvrdu da kod svoje banke - člana Centralnog registra ima izdvojena sredstva na namenskom računu za kupovinu hartija od vrednosti u visini od najmanje 100% početne vrednosti transakcije u svojstvu depozita odnosno u iznosu od 5.417.712,00 dinara.
 
 
            Brokersko dilersko društvo koje zastupa potencijalnog kupca je u obavezi da najkasnije do 26.05.2011. godine do 15 časova lično dostavi u Agenciju za privatizaciju:
- potvrdu banke - člana Centralnog registra da klijent (potencijalni kupac) ima izdvojena sredstva na namenskom računu za kupovinu hartija od vrednosti u visini od najmanje 100% početne vrednosti transakcije u svojstvu depozita i
- kopiju Ugovora zaključenog između brokersko dilerskog društva i klijenta – potencijalnog kupca (original Ugovora na uvid prilikom preuzimanja potvrde).    
Agencija za privatizaciju kao podnosilac naloga prodaje će izdati brokersko dilerskom društvu koje zastupa potencijalnog kupca potvrdu o ispunjenosti uslova za učestvovanje u trgovanju akcijama društva "UTVA MEPRO" a.d. Padina metodom minimalne cene.
 
            Na ostale uslove za trgovanje na zakazanoj aukciji primenjuju se odredbe Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i podzakonski akti koji regulišu trgovanje, kliring i saldiranje transakcija na Beogradskoj berzi.
 
         Trgovanje će se odvijati u skladu sa Pravilima poslovanja Beogradske berze i Zakonom o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata.
 
Agencija za privatizaciju
Centar za tržište kapitala
Irma Badnjar, pomoćnik rukovodioca projekta
Terazije 23, 11000 Beograd
Tel: +381 11 3020-821
Faks: +381 11 3025-730
E-mail: ibadnjar@priv.rs
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива