Poziv za prijavu potraživanja za preduzeće "Glutin" Beograd

13. мај. 2011.

Na osnovu čl.20, 20a i 20 e, Zakona o privatizaciji («Službeni glasnik RS», broj 45/05 i 123/07, 123/07-dr.zakon i 30/2010-dr. zakon), Agencija za privatizaciju dana 13.05.2011. godine objavljuje:
 
POZIV
ZA PRIJAVU POTRAŽIVANjA
 
 
1.  Agencija za privatizaciju (u daljem tekstu: Agencija) poziva javna preduzeća, Poresku upravu, Republički fond za penzijsko invalidsko osiguranje, Republički zavod za zdravstveno osiguranje, Republičku direkciju za robne rezerve, Fond za razvoj Republike Srbije, druge republičke organe i organizacije, kao i Agenciju za osiguranje depozita kada vrši funkciju stečajnog upravnika nad bankama u stečaju, i kada upravlja u ime i za račun Republike Srbije potraživanjima Republike Srbije po osnovu preuzetih ino obaveza (u daljem tekstu: državni poverilac), da prijave svoja potraživanja sa stanjem na dan 31. decembra 2004. godine, prema sledećim subjektima privatizacije, i to:
 
 
 
R. Br.
Preduzeće
Sedište
Adresa
Matični broj
Delatnost šifra
Delatnost
Direktor
Telefon
Faks
Datum odluke o metodu
Metod
1
Vetrinarska ustanova za sakupljanje, preradu i uništavanje leševa životinja i drugih otpadaka životinjskog porekla ''GLUTIN''
BEOGRAD -PADINSKA SKELA
Industrijsko naselje BB
07450630
40115710
Proizvodnja gotove hrane za životinje
Rajko
Čuturilo
011/8871-605, 011/8871-606
011/8871-605
21.01.
2011.
Aukcija
 
 
2. Državni poverilac je dužan da svoja potraživanja prema subjektu privatizacije iz tačke 1. ovog poziva prijavi u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva u dnevnom listu «Politika».
 
 
 
3.  Prijava potraživanja dostavlja se subjektu privatizacije na adresu navedenu u tački 1. ovog  poziva, lično, radnima danima od 8 do 14 časova ili putem pošte, preporučenom pošiljkom.
 
Kopija prijave potraživanja istovremeno se dostavlja i Agenciji, radi evidentiranja, na sledeću adresu:
      Centar za finansije, računovodstvo i administraciju
Agencija za privatizaciju
Terazije br. 23
11 000 Beograd
      kontakt telefon: 011/ 3020-802
 
4. Pravo da prijave potraživanja prema subjektima privatizacije iz tačke 1. ovog poziva, a na način utvrđen ovim pozivom, imaju i ostali poverioci u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji .
 
5.   Način na koji se izmiruju potraživanja državnog poverioca i ostalih poverilaca i obrazac prijave potraživanja, nalaze se na internet stranici Agencije:
 
6. Prigovori vezani za prijavu potraživanja, otpust duga i sastavljanje zapisnika usmeravaju se ka jedinoj instituciji nadležnoj za     
     poslove arbitraže u postupku, odnosno na adresu:
 
     PRIVREDNA KOMORA SRBIJE
     Resavska 13-15, 11000 Beograd
 
     sa naznakom "za Arbitražno veće" i sa nazivom preduzeća na koji se prigovor odnosi.
 
7.  Ovaj poziv objavljuje se u dnevnom listu "Politika" i na internet stranici Agencije.
Преузмите оглас у целости
Стечај

Ветеринарска установа за сакупљање, прераду и уништавање лешева животиња и других отпадака животињског порекла ГЛУТИН, Београд, Падинска Скела

Локација:

Падинска Скела

Делатност:

Производња готове хране за домаће животиње

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива