Prodaja akcija 5 preduzeća iz portfelja Akcionarskog fonda

24. мар. 2011.

 Agencija za privatizaciju obaveštava sve zainteresovane da će se uključiti u trgovanje akcijama i otpočeti sa prodajom akcija Akcionarskog fonda na Beogradskoj berzi, po metodu preovlađujuće cene, sledećih emitenata:

 
 1. 1.oktobar a.d. Sombor
  Broj akcija Akcionarskog fonda: 80
 2. Impregnacija a.d. Beograd
  Broj akcija Akcionarskog fonda: 1.359
 3. Kompresor a.d. Beograd
  Broj akcija Akcionarskog fonda: 11
 4. Loznicaelektro a.d. Loznica
  Broj akcija Akcionarskog fonda: 1
 5. Rad promet a.d. Beograd
  Broj akcija Akcionarskog fonda: 221 
Trgovanje će se odvijati u skladu sa Pravilima poslovanja Beogradske berze i Zakonom o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata. 
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива