Pokretanje postupka restrukturiranja Subjekta privatizacije Holding "Industrija hemijskih proizvoda Prahovo" akcionarsko društvo "Proizvodnja, remont i montaža opreme, rezervnih delova i energetskih fluida" Prahovo - u restrukturiranju

16. апр. 2003.
Na osnovu člana 7. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja preduzeća i drugih pravnih lica ("Službeni glasnik RS", broj 1/02), a u vezi sa Odlukom o pokretanju postupka restrukturiranja preduzeća broj P 05/03 od 27.03.2003., Agencija za privatizaciju

OGLAŠAVA
Pokretanje postupka restrukturiranja

Subjekta privatizacije Holding "Industrija hemijskih proizvoda Prahovo" akcionarsko društvo "Proizvodnja, remont i montaža opreme, rezervnih delova i energetskih fluida" Prahovo
19330 Prahovo


 1. Agencija za privatizaciju oglašava pokretanje postupka restrukturiranja Holding "Industrija hemijskih proizvoda Prahovo" akcionarsko društvo "Proizvodnja, remont i montaža opreme, rezervnih delova i energetskih fluida" Prahovo 19330 Prahovo, radi podnošenja dokaza o potraživanju pravnih i fizičkih lica prema preduzeću.
 2. Osnovni podaci o subjektu privatizacije su:
  • firma subjekta: Holding "Industrija hemijskih proizvoda Prahovo" akcionarsko društvo "Proizvodnja, remont i montaža opreme, rezervnih delova i energetskih fluida" Prahovo
  • sedište i adresa: 19330 Prahovo
  • matični broj: 07357427
  • naziv i šifra delatnosti: Izrada i održavanje opreme,proizvodnja vode i vodene pare 29140
  • ime i prezime direktora: Dragoljub Dževerdanović
  • oblik organizovanja: akcionarsko društvo
  • telefon i faks: tel. 019/ 512-251, 524-000 i faks: 019/ 542-885
  • broj žiro računa: 260-0076010014094-22

 3. Poverioci preduzeća prijavljuju svoja potraživanja, na način i propisan članom 8. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja preduzeća i drugih pravnih lica.
  Prijava potraživanja dostavlja se na adresu: Miodrag Radojević, lice za prijem i kontakt, Holding "Industrija hemijskih proizvoda Prahovo" akcionarsko društvo Prahovo, 19330 Prahovo, radnim danom od 7:00 do 14:00 časova ili putem pošte, preporučenom pošiljkom.
 4. Rok za dostavljanje prijave potraživanja prema preduzeću je 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa.
 5. Potraživanja koja nisu prijavljena na navedeni način ne mogu se namiriti.
Преузмите
ХОЛДИНГ ИНДУСТРИЈА ХЕМИЈСКИХ ПРОИЗВОДА ПРАХОВО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ПРАХОВО
Стечај

ХОЛДИНГ ИНДУСТРИЈА ХЕМИЈСКИХ ПРОИЗВОДА ПРАХОВО АД ПРАХОВО

Локација:

Прахово

Делатност:

Делатност холдинг компанија

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива